Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

30.11.2018Společný oborový výzkum bude pokračovat i po roce 2019..​Firmy SST byly úspěšné v soutěžích DMS a NCK

23.11.2018Cena Zvoníčkovy nadace..​Dva absolventi Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze zaznamenali úspěch ve 24. ročníku soutěže Zvoníčkovy nadace

16.11.2018Trendy prediktivní diagnostiky nejen výrobních strojů..​Článek publikovaný v č. 11/2018 časopisu MM Průmyslové spektrum.

8.11.2018Konference Strojírenské fórum..

Přijměte pozvání na Strojírenské fórum dne 8. listopadu 2018, které bude zaměřené na téma Inteligentní výroby.

6.11.2018Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení v laboratořích IPA CIIRC..

V úterý 6. listopadu 2018 jsou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 zváni k návštěvě laboratoří IPA (Industrial Production and Automation) v prostorách CIIRC.

23.10.2018Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení..

V úterý 23. října 2018 jsou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 zváni k návštěvě laboratoří a učeben Ústavu výrobních strojů a zařízení.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme 

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů