Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

15.10.2017Spojeným úsilím jde vyrobit i „nemožné“..​Příspěvek publikovaný v čísle 8/2017 časopisu Techmagazín

12.10.2017Průmysl 4.0 v oboru výrobních strojů..​Článek publikovaný v čísle 10/2017 časopisu MM průmyslové spektrum

10.10.2017Expozice RCMT na MSV Brno 2017..​RCMT prezentuje výsledky spolupráce s průmyslem na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

13.11.2017Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 – oborový den..

V pondělí 13. listopadu 2017 se otevírají laboratoře CIIRC zájemcům o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0.

8.11.2017Den otevřených dveří Fakulty strojní..

Zájemci o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze mohou ve středu 8. listopadu a ve čtvrtek 9. listopadu 2017 navštívit fakultu v rámci Dne otevřených dveří.

9.10.2017RCMT na veletrhu MSV 2017..

RCMT představí výsledky spolupráce s průmyslem na Mezinárodním strojírenském veletrhu.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

 

© VCSVTT 2017
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů