Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

21.5.2019RCMT uvítalo zástupce japonských firem Fukuda a Makino..​RCMT navštívil technický ředitel a spolumajitel firmy Compotech Ondřej Uher se svými japonskými zákazníky z firem Fukuda a Makino.

20.5.2019Spolupráce RCMT, TOS Kuřim a TOSHULIN..​Ve čtvrtek 16. května 2019 se konaly zákaznické dny firem TOS Kuřim a TOSHULIN

26.4.2019Inprocesní měření na obráběcích strojích..​Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se v prostorách RCMT konal odborný oborový seminář.

8.10.2019HSM 2019..

Ve dnech 8. – 9. října 2019 proběhne v Praze patnáctý ročník HIGH SPEED MACHINING | Advanced Manufacturing Systems.

25.4.2019Seminář Inprocesní měření na obráběcích strojích..

Přijměte pozvání na odborný seminář Inprocesní měření na obráběcích strojích

20.3.2019Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení v laboratořích IPA CIIRC..

Ve středu 20. března 2019 jsou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 zváni k návštěvě laboratoří IPA (Industrial Production and Automation) v prostorách CIIRC.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme 

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů