Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

1.7.2016Články na téma CECIMO SRM a Trendy v oblasti pohonů..​Příspěvky uveřejněné v čísle 7-8/2016 časopisu MM Průmyslové spektrum

22.6.2016Jaké jsou současné trendy v obráběcích strojích..​Článek uveřejněný v čísle 12/2016 Technického týdeníku.

22.6.2016Obrábění nekovových těžkoobrobitelných materiálů..​Článek uveřejněný v čísle 12/2016 Technického týdeníku.

13.6.2016Exkurze do výrobních podniků..

Ústav výrobních strojů a zařízení pořádá 13.–14. června 2016, dvoudenní oborovou exkurzi do výrobních závodů výrobců výrobní techniky.

10.5.2016RCMT na veletrhu FOR INDUSTRY..

Letošního veletrhu FOR INDUSTRY v PVA EXPO PRAHA Letňany se zúčastní s expozicí také zástupci RCMT.

19.4.2016Konference studentské tvůrčí činnosti..

Studenti Ústavu výrobních strojů a zařízení budou přednášet na Konferenci studentské tvůrčí činnosti

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

 

© VCSVTT 2016
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů