Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

1.2.2019Nový vedoucí Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT..​Novým vedoucím Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT byl od 1. 2. 2019 jmenován Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

21.12.2018PF 2019..​Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2019 přeje RCMT.

19.12.2018Exkurze studentů SŠES..​Studenti Střední školy elektrotechniky a strojírenství z Prahy 10 zavítali v úterý 18. prosince 2018 do učeben a laboratoří Ústavu výrobních strojů a zařízení.

20.3.2019Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení v laboratořích IPA CIIRC..

Ve středu 20. března 2019 jsou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 zváni k návštěvě laboratoří IPA (Industrial Production and Automation) v prostorách CIIRC.

30.1.2019Den otevřených dveří Fakulty strojní..

Zájemci o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze mohou ve středu 30. ledna 2019 navštívit fakultu v rámci Dne otevřených dveří.

8.11.2018Konference Strojírenské fórum..

Přijměte pozvání na Strojírenské fórum dne 8. listopadu 2018, které bude zaměřené na téma Inteligentní výroby.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme 

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů