Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology of Czech Technical University in Prague

The Research Center of Manufacturing Technology (RCMT), Department of Production Machines and Equipment at the Czech Technical University in Prague has over the last fifteen years become a professional research base whose main goals include support to R&D in the manufacturing technology industry, education of a new generation of young researchers in this field and last but not least creation of a well-equipped research, educational and training institution.

Full Article is available here.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů