Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

20.12.2017PF 2018..​Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2018 přeje RCMT.

8.12.2017Meeting řídícího výboru projektu NUCLEI..​V dnech 5. až 6. prosince se v prostorách RCMT konal meeting řídícího výboru evropského projektu NUCLEI.

29.11.2017Trendy na světových výstavách: zdroj technologického foresightu..​Příspěvek publikovaný v čísle 23/2017 časopisu Technický týdeník

31.1.2018Den otevřených dveří Fakulty strojní..

Zájemci o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze mohou ve středu 31. ledna a ve čtvrtek 1. února 2018 navštívit fakultu v rámci Dne otevřených dveří.

5.12.2017Meeting řídícího výboru evropského projektu NUCLEI..

Ve dnech 5. a 6. prosince 2017 se na půdě RCMT setkají ke společnému jednání partneři projektu NUCLEI.

4.12.2017Poznejte studijní nabídku Ústavu výrobních strojů a zařízení..

V pondělí 4. prosince 2017 mohou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení navštívit laboratoře a učebny Ústavu výrobních strojů a zařízení.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

 

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů