Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

8.9.2017Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components..​Nová publikace k projektu INTEFIX

17.8.2017Účast odborníků na veletrhu EMO Hannover 2017..​Odborní pracovníci SpOS a RCMT navštíví nejvýznamnější veletrh strojírenské výrobní techniky EMO Hannover 2017

15.6.2017Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. představila na zákaznických dnech prototyp stroje WeldPrint 5AX..​Článek publikovaný v č. 1/2017 časopisu Svět strojírenské techniky.

9.10.2017RCMT na veletrhu MSV 2017..

RCMT představí výsledky spolupráce s průmyslem na Mezinárodním strojírenském veletrhu.

22.6.2017Seminář Koncept Industry 4.0 v oboru Machine Tools..

Přijměte pozvání na seminář Koncept industry 4.0 v oboru Machine Tools, který se bude konat 22. 6. 2017 na FS, ČVUT v Praze, Horská 3

2.3.2017Výrobní stroje a zařízení - oborový den..

Ve čtvrtek 2. března 2017 se otevírají dveře zájemcům o studium oboru Výrobní stroje a zařízení.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme

Projekt RCMT byl realizován v letech 2000 - 2011 za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v období 2000 - 2004 v rámci projektu LN00B128, v období 2005 - 2011 projekt 1M0507). Vedoucím RCMT v období let 2000 - 2011 byl Prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc.

V současnosti je Ú12135 řešitelem projektu TE01020075 Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika s podporou TA ČR.

 

© VCSVTT 2017
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů