Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

9.3.2018Energetická efektivita obráběcích strojů..​Článek publikovaný v č. 3/2018 časopisu MM Průmyslové spektrum

26.2.2018METAV 2018: Specializovaný veletrh výrobní techniky..​Ve dnech 20. až 24. února 2018 se v Düsseldorfu konal veletrh technologií pro kovoobrábění, který potvrdil pokračující ekonomický rozmach.

13.2.2018Být aktivní, tvůrčí, myslet jako podnikatel..​Rozhovor s děkanem FS ČVUT v Praze uveřejněný v č. 3/2018 časopisu Technický týdeník.

26.3.2018Oborový den Ústavu výrobních strojů a zařízení..

V pondělí 26. března 2018 jsou zájemci o studium oboru Výrobní stroje a zařízení a Průmysl 4.0 zváni k návštěvě laboratoří a učeben Ústavu výrobních strojů a zařízení.

1.3.2018Odborný seminář Trendy po EMO..

TPSVT ve spolupráci se SpOS si vás dovolují pozvat na odborný seminář Trendy po EMO.

31.1.2018Den otevřených dveří Fakulty strojní..

Zájemci o studium na Fakultě strojní ČVUT v Praze mohou ve středu 31. ledna a ve čtvrtek 1. února 2018 navštívit fakultu v rámci Dne otevřených dveří.

kontakt
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STROJNÍ
ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
RCMT
HORSKÁ 3 | 128 00 PRAHA 2
E info@rcmt.cvut.cz | 12135@fs.cvut.cz


Ústav výrobních strojů a zařízení | Ú12135

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Research Center of Manufacturing Technology | RCMT

vedoucí Ing. Petr Kolář, Ph.D.

Ú12135 | Ústav výrobních strojů a zařízení a RCMT | Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vysoce profesionální a velmi dobře vybavenou výzkumnou základnou a vzdělávací institucí poskytující své služby pro průmysl obráběcích a tvářecích strojů v České republice.

Ú12135 | RCMT je hlavní výzkumnou základnou oboru výrobní techniky a technologie ČR. Spolupráce s průmyslem stojí v popředí aktivit pracoviště.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oboru výrobních strojů, zejména v oblastech

Nabízíme 

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů