Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Jirásek Jaroslav

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: administrativní pracovník
Kontakt: Tel: 224 359 193 | Email: J.Jirasek@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů