Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

doc. Ing. Linkeová Ivana, Ph.D.

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Vývoj strojů
Pozice: výpočty
Kontakt: Tel: 224 357 534 | WEB: www.linkeova.cz | Email: I.Linkeova@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2
© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů