Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Ing. Fojtů Olena

Logo odborbé skupiny Odborná skupina: Provoz strojů
Pozice: řízení strojů
Kontakt: | Mobil: 773 491 325 Email: O.Fojtu@rcmt.cvut.cz
Pracoviště: ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT, Praha 2

Projekty:

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů