Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Softwary vyvinuté na pracovišti v letech 2008 - 2015


Vzor licenční smlouvy ke všem uvedeným softwarům naleznete zde.

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 149021
Název Softwaru: Software pro automatické řízení zatěžovacího cyklu, snímání a záznam naměřených dat
Popis Softwaru: Tento software je vytvořen v programu LabView a zajišťuje automatické řízení zatěžovacího cyklu, snímání a záznam naměřených dat. Je využit k automatickému zatěžování stožárů speciální konstrukce pro stavbu chladicích věží.
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Ing. Michal Fürbacher, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 935; M.Furbacher@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 149022
Název Softwaru: Manuální software pro ovládání zatížení zkušebního zařízení
Popis Softwaru: Tento software je vytvořen v programu LabView a zajišťuje manuální řízení zatěžovacího cyklu a manuální snímání a záznam naměřených dat. Je využit k ručnímu zatěžování stožárů speciální konstrukce pro stavbu chladicích věží. 
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Ing. Michal Fürbacher, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 935; M.Furbacher@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 153731
Název Softwaru: Diskretizace časově spojitých přenosových funkcí
Popis Softwaru: Program, který umožňuje převod časově spojitých přenosových funkcí na diskrétní a zobrazení odezvy na jednotkový skok. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 916; email: L.Novotny@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 153732
Název Softwaru: Software pro analýzu vlastností řezných nástrojů
Popis Softwaru: Prostřednictvím tohoto software můžeme provést analýzu řezných nástrojů a ty následně porovnat mezi sebou. Vyhodnocování je prováděno sérií testů pro zjištění opotřebení nástroje pro různé řezné podmínky. Vedle ceny nástroje jsou dále uvažovány parametry: hodinová režijní sazba stroje, čas výměny nástroje, počet možných přeostření, počet možných přepovlakování. Výstupem této analýzy je vyhodnocení nástrojů z hlediska produktivity nebo nákladů obrábění pro různé ceny hodinové sazby obráběcího stroje. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Zeman, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 923; emal: P.Zeman@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 153733
Název Softwaru: Software pro optimalizaci řezných podmínek
Popis Softwaru: Prostřednictvím tohoto software můžeme optimalizovat řezné podmínky z hlediska minimalizace nákladů obrábění nebo maximalizace produktivity. Optimalizace je prováděna analýzou nákladů na hodinovu práci stroje a náklady vynaložené na obráběcí nástroje. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Zeman, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 923; emal: P.Zeman@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 153737
Název Softwaru: Program pro výpočet hlavních složek sil při obrábění
Popis Softwaru: Program vypočítává hlavní složky síly při obrábění, měrný řezný odpor, příkon obrábění a krouticí moment na vřeteni, a to na základě dat na výstupu z dynamometru. Uvedené charakteristiky energetické náročnosti řezného procesu a silového zatížení břitu nástroje přitom mohou být vypočteny v kterémkoliv okamžiku vzájemného záběru nástroje a obrobku. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Zeman, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 923; emal: P.Zeman@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 153744
Název Softwaru: npcolor
Popis Softwaru: Funkce pro Matlab rozšiřující možnosti příkazu pcolor (šachovnicový graf) o další rozměr. Každé pole šachovnice dále rozděleno v závislosti na velikosti třetího rozměru vstupní matice. Funkce byla napsána pro srovnání metod výpočtu korelačních koeficientů. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Rybář, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 903; email: P.Rybar@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 153746
Název Softwaru: LabVIEW knihovna pro komunikaci s měničem Control Techniques Unidrive SP přes ANSI RS485
Popis Softwaru: Knihovna funkcí, která umožňuje z prostředí LabVIEW komunikovat s měničem Control Techniques Unidrive SP přes standardní komunikační rozhraní ANSI RS485. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D.,ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 916; email: L.Novotny@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2008 Interní ID: 154369
Název Softwaru: Programy automatických cyklů manipulace s objektem variabilního výukového manipulačního systému
Popis Softwaru: Vytvořená sestava je koncipována za účelem vytvořit variabilní kompaktní systém, který je nositelem progresivních i konvenčních automatizačních prvků. Cílem je rozšíření stávajících výukových možností, názorné ukázání rozdílů mezi ekvivalentními prvky a jejich vliv na výsledné konstrukční provedení. 
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Ing. Vojtěch Matyska, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 954; V.Matyska@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2009 Interní ID: 162558
Název Softwaru: Výpočet měrné řezné síly v závislosti na řezných podmínkách
Popis Softwaru: Při frézování dochází ke změně tloušt´ky odřezávané třísky v průběhu jednoho záběru. Tento program vypočítává měrnou řeznou sílu v závislosti na aktuální tloušt´ce odřezávané třísky. Jako základ jsou použita data získaná měřením pomocí dynamometru. Pomocí této závislostí lze přímo určit velikost zatížení břitu nástroje a energetickou náročnost řezného procesu. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Zeman, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 923; email: P.Zeman@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2009 Interní ID: 167415
Název Softwaru: Software pro vyšetřování mechanických a kinematických vlastností ozubených řemenů
Popis Softwaru: Tímto softwarem vytvořeným v programu MATLAB lze vyšetřovat mechanické vlastnosti ozubených řemenů jako například deformační charakteristiku, lze odměřovat jeho tuhost, měřit vlastní frekvence celého systému a vyšetřovat kinematické chyby vloženého převodu. 
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Jan Machyl, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 224 359 255; J.Machyl@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2009 Interní ID: 167442
Název Softwaru: Programová obsluha jednoduchého pružného výrobního systému
Popis Softwaru: Příklad řešení funkce jednoduchého pružného výrobního systému. Vazby mezi pracovišti, fronty práce, monitoring a vizualizace na webu. Význam PLC systémů v průmyslové výrobě. 
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Richard Černý, CSc., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 224 359 255; R.Cerny@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2010 Interní ID: 173122
Název Softwaru: Software pro FANUC modulární vývojový stand
Popis Softwaru: Programové vybavení bylo vytvořeno v prostředí FANUC LADDER III pro řídící systém CNC Fanuc 21iMB. Obsahuje jen prvky potřebné pro výuku (provozní, bezpečnostní), aby bylo jednoduché a lehce pochopitelné. Program umožňuje pohyb stroje ve 2 osách (+2 osy na dalším připravovaném standu). 
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Jan Machyl, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 224 359 255; J.Machyl@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2010 Interní ID: 175739
Název Softwaru: Postprocesor pro čtyřosý obráběcí stroj Haas ToolRoom Mill 1
Popis Softwaru: Postprocesor generuje NC programy pro souvislé čtyřosé obrábění. Postprocesor je samostatně spustitelná aplikace a je přizpůsoben pro načítání souborů s CL-daty. Současně s NC programem generuje postprocesor průběh predikované relativní posuvové rychlosti mezi nástrojem a obrobkem. Tím má technolog možnost kontrolovat dodržení posuvové rychlosti před skutečným obráběním na CNC stroji. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Jaroslav Rybín; CSc, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 919; J.Rybin@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2010 Interní ID: 175740
Název Softwaru: Postprocesor pro obráběcí centrum se dvěma pracovními prostory
Popis Softwaru: Postprocesor generuje řídící programy pro ovládání dvouvřetenového vertikálního obráběcího centra se dvěma pracovními prostory (soustružnickým a frézovacím) a pěti souvisle řízenými osami v kinematickém uspořádání stůl/stůl prostřednictvím softwaru NX CAM. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Doc. Ing. Jaroslav Rybín; CSc, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 919; J.Rybin@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2010 Interní ID: 175765
Název Softwaru: Softwarová stabilizace časového průběhu setrvačných účinků řízením bez zpětné vazby
Popis Softwaru: Program zajišťuje pomocí pohybů robota Mitsubishi pohyb setrvačníku magneticky uloženého na tvarové trati. Program začíná cyklem naložení a rozběhu, který zajišťuje první rozpohybování setrvačníku po trati, dále je aplikován cyklus cyklické manipulace. Program končí cyklem zklidnění, který zajistí návrat setrvačníku do výchozí pozice. 
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Richard Černý, CSc., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 224 359 255; R.Cerny@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2011 Interní ID: 187718
Název Softwaru: Software pro určení optimálních otáček vřetene při frézování
Popis Softwaru: Software slouží pro určení optimálních otáček vřetene při frézování. Vyhodnocuje záznam zvuku pořízený při obrábění za nestabilních podmínek. Ze získané závislosti frekvence chvění je možné určit optimální otáčky. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Petr Fojtů, ČVUT v Praze, FS, VCSVTT, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 927; P.Fojtu@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2011 Interní ID: 191308
Název Softwaru: Postprocesor pro Haas TM 1 s korigováním posuvové rychlosti
Popis Softwaru: Postprocesor generuje NC programy pro tříosé a souvislé čtyřosé obrábění. Při generování NC programu se souvislými čtyosými operacemi postprocesor generuje korigované posuvové rychlosti. Tím je dosaženo lepších technologických podmínek při frézování tak, aby v co nejvyšší míře odpovídaly technologem daným podmínkám. V drtivé většině případů frézování se jedná o zvyšování posuvové rychlosti, čímž je výrazně snížen čas obrábění. Současně jsou tak sníženy náklady na obrábění výrobku. Postprocesor je samostatně spustitelná aplikace a je přizpůsoben pro načítání souborů s CL-daty ve formátu APT. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vavruška; ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 928; email: P.Vavruska@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2011 Interní ID: 191309
Název Softwaru: Postprocesor pro stroj LM1 s generováním interpolací typu spline
Popis Softwaru: Software umožňuje automatizované generování NC programů pro stroj LM1 z CAM systému CATIA. Postprocesor je naprogramován tak, aby dokázal generovat NC programy s interpolacemi typu spline, případně i v kombinaci s lineárními interpolacemi. Interpolací typu spline je výhodné použít tam, kde je zapotřebí dosáhnout při obrábění bokem nástroje vysoké hladkosti povrchu a zároveň nižšího času obrábění v porovnání s použitím lineárních interpolací v NC programech. Nevýhodou je však nižší přesnost. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vavruška, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 928; email: P.Vavruska@rcmt.cvut.cz

 

Rok vydání: 2011 Interní ID: 191310
Název Softwaru: SynTOS
Popis Softwaru: Software SynTOS byl vyvinut v rámci projektu MPO ev.č. 2A-2TP1/094 společně se spolupříjemci MAS Kovosvit a.s., TOS Varnsdorf a.s. Jedná se o software pro podporu návrhu pohonů a nosného skeletu obráběcího stroje. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Jan Veselý, Ph.D,ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 958; email: J.Vesely@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2011 Interní ID: 191311
Název Softwaru: Grafické prostředí pro rychlou simulaci řízení pohonů
Popis Softwaru: Uživatelské rozhraní (GUI) nabízí simulace řízení pohonů pro systémy "Vlastní" (v jednotkách SI), "Siemens" a "Heidenhain". Prostředí umožňuje přepočet hodnot parametrů mezi jednotlivými systémy. Výstupy simulací je možno uložit v grafech. GUI je vybaveno pro zadání zjednodušené dvouhmotové mechaniky. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.; ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 944; email: M.Sulitka@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2011 Interní ID: 191312
Název Softwaru: Software pro identifikaci stability obrábění
Popis Softwaru: Software slouží pro detekci samobuzeného kmitání při obrábění. Operátor je upozorněn na případný výskyt samobuzeného kmitání. 
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Zeman, Ph.D.; ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, Praha 2, 128 00; tel: 221 990 923; email: P.Zeman@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2012 Interní ID: 149021
Název Softwaru: Postprocesor pro MCV1000L a CAM CATIA s predikcí posuvové rychlosti
Popis Softwaru: Postprocesor překládá vstupní data - textový soubor s CL daty (Cutter location data) z CAM systému CATIA. Tato data musejí být specifikována ve formátu APT a poté je generován NC program pro pětiosý stroj MCV1000L s rotačně/naklápěcím stolem NIKKEN a řídicím systémem Heidenhain iTNC530. Rotačně/naklápěcí stůl je na stroji umístěn tak, že naklápěcí osa je rovnoběžná s osou Y a jedná se tedy o osu B a rotační osa je rovnoběžná s osou Z, tedy se jedná o osu C. Postprocesor je koncipován bez využití funkce Tool Center Point, je tedy nutné aby byl zaveden souřadný systém do průsečíku rotačních os na stroji. Poté má uživatel postprocesoru možnost generovat textový soubor pro predikci posuvové rychlosti, tedy může vidět průběh posuvové rychlosti podél dráhy nástroje. Analýzu průběhu posuvové rychlosti může využít pro přenastavení technologické operace, nebo pro editaci posuvové rychlosti.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vavruška, ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2014 Interní ID: 226938
Název Softwaru: Parametrický podprogram pro vizualizaci frézovacího cyklu 208 řídicího systému Heidenhain
Popis Softwaru: Postprocesor překládá vstupní data - textový soubor s CL daty (Cutter location data) z CAM systému CATIA. Tato data musejí být specifikována ve formátu APT a poté je generován NC program pro pětiosý stroj MCV1000L s rotačně/naklápěcím stolem NIKKEN a řídicím systémem Heidenhain iTNC530. Rotačně/naklápěcí stůl je na stroji umístěn tak, že naklápěcí osa je rovnoběžná s osou Y a jedná se tedy o osu B a rotační osa je rovnoběžná s osou Z, tedy se jedná o osu C. Postprocesor je koncipován bez využití funkce Tool Center Point, je tedy nutné aby byl zaveden souřadný systém do průsečíku rotačních os na stroji. Poté má uživatel postprocesoru možnost generovat textový soubor pro predikci posuvové rychlosti, tedy může vidět průběh posuvové rychlosti podél dráhy nástroje. Analýzu průběhu posuvové rychlosti může využít pro přenastavení technologické operace, nebo pro editaci posuvové rychlosti.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Petr Vavruška, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2014 Interní ID: 226940
Název Softwaru: Postprocesor pro stroj Bridgeport VMC500 a CAM systém Siemens NX s dvojím řízením referenčního bodu
Popis Softwaru: Postprocesor je vytvořen pro tříosý stroj Bridgeport VMC500 s řídicím systémem iTNC530 a je speciálně upraven tak, že na tomto upraveném stroji mohou být použity nástroje na dvou pracovních místech k různému technologickému využití (např. dvě frézovací vřetena odlišnych parametrů). Tato pracovní místa jsou pevně definována a jen určité nástroje mohou být na definovaných místech využity. Proto je postprocesor vybaven algoritmem pro dvojí řízení refenčního bodu a pro automatickou kontrolu použitých nástrojů ve dvou definovaných místech na stroji. Pokud uživatel CAM systému definuje špatný nástroj, postprocesor to následnou kontrolou po vygenerování NC programu pozná a NC program není zpřístupněn. Pokud jsou použity správné nástroje, tak postprocesor ve správném místě NC programu dynamicky generuje posunutí souřadných systémů, odpovídající dané definované poloze nástroje současně s odpovídajícím omezením pracovního prostoru stroje, aby nedošlo ke kolizi při výrobě součásti.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Petr Vavruška, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2014 Interní ID: 226941
Název Softwaru: Postprocesor s tangenciálním řízením dráhy nástroje
Popis Softwaru: Postprocesor je vytvořen jako speciální SW pro číslicově řízený stroj, který je kromě lineárních strojních os vybaven ještě rotační osou C, rovnoběžnou se strojní osou Z. Postprocesor obsahuje příslušné transformace souřadnic tak, aby docházelo k tangenciálnímu řízení dráhy nástroje v případě, že poloha osy nástroje není rovnoběžná s osou Z stroje (např. vykloněný nástroj, nebo laser). Poté postprocesor generuje souřadnice dráhy nástroje s využitím lineárních os X a Y a rotační osy C, oproti standardnímu případu, kdy je generována dráha pouze s využitím lineárních os X a Y.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Petr Vavruška, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2014 Interní ID: 228988
Název Softwaru: Parametrický podprogram pro vizualizaci cyklu 262 pro frézování závitů v řídicím systému Heidenhain
Popis Softwaru: Podprogram slouží pro vizualizaci dráhy nástroje při použití cyklu 262, který v řídicím systému Heidenhain iTNC představuje cyklus pro frézování závitů. Podprogram načítá parametry pevného cyklu dané v NC programu a podle nich přepočítává dráhu nástroje. Kód programu je tvořen parametricky a díky dynamickému zjišťování průměru nástroje je možné věrohodně vizualizovat dráhu nástroje na základě uživatelem zadaných parametrů cyklu. Podprogram dokáže rozlišit i frézování pravého, či levého závitu, sousledným, či nesousledným frézováním. Uživatel tak může v prostředí CAM systému Siemens NX sledovat úběr materiálu i při simulaci s 3D modelem stroje (v kombinaci s emulátorem řídicího systému), zjišťovat splnění rozjezdů stroje a zjisťovat strojní čas.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Petr Vavruška, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 239676
Název Softwaru: Software pro antikolizní kontrolu NC programování pro dlouhotočné automaty
Popis Softwaru: Vyvinutý software umožňuje simulaciNC programu v pracovním prostoru stroje s možností rychlé výměny držáků a nástrojů tak, aby bylo možné optimalizovat NC program a polohu nástrojů v držácích současně. Nástroje a držáky jsou v databázi, která umožňuje jejich rychlý výběr a výměnu. V SW je možné vyhodnocovat kolize mezi všemi díly v pracovním prostoru (nástroje, držáky, kryty, nosné dílce,obrobek). Simulace úběru materiálu
umožňuje kontrolu výsledného tvaru obrobku. Ve vyvinutém SW je také nástroj pro analýzu využití nástrojů v řezu kyterý pomáhá minimalizovat cyklové časy testovaných NC programů. Software je blíže popsan ve výzkumné zprávě V-15-063.
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Matěj Sulitka, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 944; M.Sulitka@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 239459
Název Softwaru: Software pro měření dynamických vlastností strojů
Popis Softwaru: Bylo sestaveno vlastní softwarové prostředí pro měření dynamických vlastností strojů. Jedná se o SW otevřené řešení s využitím univerzální cenově dostupné měřicí aparatury na platformě National Instruments. Základní verze umožňuje zpracovávat signál z modálního kladívka, ze 3 akcelerometrů a z mikrofonu. V případě potřeby je možné počet měřených kanálů dále rozšiřovat.
SW při zpracování dat vychází z vypracované metodiky pro budoucí měření tlumení konstrukcí strojů (DV#4 2012). Je možné jej využít pro sledování časových průběhů vibrací a hluku, záznam časových dat a vyhodnocení spekter a přenosů mezi jednotlivými měřenými kanály
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Lukáš Novotný, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 916; L.Novotny@rcmt.cvut.cz..

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 240360
Název Softwaru: Automatická identifikace modelu
Popis Softwaru: Software slouží pro automatickou identifikaci obráběcího stroje v podobě stavového modelu. Vstupními daty jsou naměřené vstupně/výstupní záznamy, výstupem je stavový popis v podobě matic A,B,C,D. Řád vzniklého modelu je volitelný. Použité identifikační algoritmy jsou založeny na metodách ERA (GRA), MOESP.
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., ČVUT v Praze, FS, Technická 4, 166 07 Praha 6; tel: 224 357 361; michael.valasek@fs.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 239612
Název Softwaru: Simulační model stroje SP30CNC s databází držáků
Popis Softwaru: Simulační model stroje SP30CNC s databází držáků a emulátorem řídicího systému Sinumerik pro CAD/CAM systém Siemens NX8.5. Tento simulační model slouží pro možnost simulace soustružnických operací před skutečným obráběním pro ověření možných kolizních stavů a také pro zjištění strojního času. Simulační model je připraven tak, že uživatel může načíst potřebné držáky nástrojů, případně upánací systém obrobku z databáze přímo v prostředí CAM a tak je příprava NC programů velmi usnadněna.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Petr Vavruška, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz..

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 239611
Název Softwaru: Simulační model stroje MCU1100 s pevnými cykly
Popis Softwaru: Simulační model stroje MCU1100 s emulátorem řídicího systému Heidenhain iTNC640 s databází podprogramů pro simulaci pevných cyklů. Simulační model je určen pro CAD/CAM systém Siemens NX10. Tento simulační model slouží pro možnost simulace frézovacích, vrtacích, vystružovacích, nebo závitovacích operací před skutečným obráběním pro ověření možných kolizních stavů a také pro zjištění strojního času. Simulační model je připraven tak, že uživatel může provádět simulaci obrábění včetně pevných cyklů přímo v prostředí CAM a tak je příprava NC programů velmi usnadněna.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Petr Vavruška, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz..

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 239582
Název Softwaru: Postprocesor stroje MAS MCU1100
Popis Softwaru: Postprocesor stroje MAS MCU1100 s řídicím systémem Heidenhain iTNC640. Postprocesor generuje NC programy s frézovacími, vrtacími, vystružovacími, nebo závitovacími operacemi a je připraven pro CAD/CAM systém Siemens NX10. Postprocesor navíc generuje samostatný textový soubor s cyklem pro posunutí souřadného systému tak, aby bylo možné provádět simulace obrábění v NX10 na základě NC programů generovaných postprocesorem, nebo externích NC programů.
Požadovaná Licence: někdy Požadován poplatek: někdy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Petr Vavruška, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2, tel: 221 990 928; P.Vavruska@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 239570
Název Softwaru: Postprocesor s rozšířenou technologickou funkčností
Popis Softwaru: Vytvořený software je speciální postprocesor pro generování NC kódu pro řízení multifunkčního stroje z produkce Kovosvit MAS. Postprocesor je vybaven nově vyvinutými funkcemi pro vyšší produktivitu a hospodárnost procesu obrábění. Tento speciální postprocesor obsahuje unikátní modul pro dodržení požadovaných technologických parametrů ("technologický modul") a pro nadstavbové transformace.
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Pavel Zeman, Ph.D., ČVUT v Praze, , FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 923; P.Zeman@rcmt.cvut.cz.

 

Rok vydání: 2015 Interní ID: 239444
Název Softwaru: Software pro simulaci spotřeby energie
Popis Softwaru: Software je vyvinut pro predikci spotřeby energie. Software využívá jako vstupní data výsledky rozboru NC kódu z virtuálního řídícího systému Heidenhain. V softwaru je mimo jiné možné definovat libovolný režim činnosti pomocných zařízení. Výsledkem je průběh příkonu a spotřeby energie stroje.
Požadovaná Licence: vždy Požadován poplatek: vždy
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro nabytí licence: Ing. Jiří Vyroubal, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ú12135, Horská 3, 128 00 Praha 2; tel: 221 990 934; J.Vyroubal@rcmt.cvut.cz.
© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů