Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Festival vědy představí přírodovědné a technické obory

07.9.2016 - 07.9.2016

Do zábavné vědecké laboratoře pod širým nebem budou moci zavítat návštěvníci všech věkových kategorií 7. září 2016 od 8.30 do 17.30 hodin na Vítězném náměstí v Dejvicích, kde se bude konat Festival vědy. Ten interaktivní a populární formou představí přírodovědné a technické obory. Nebudou chybět zajímavé prezentace a možnost vyzkoušet si nevšední pokusy z nejrůznějších oborů.

Festival vědy navazuje na Vědecký jarmark, který je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí a poprvé se konal před čtyřmi lety. Projekt společně organizují ČVUT v Praze a VŠCHT Praha, dále Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže Hlavního města Prahy, Národní technická knihovna a Městská část Praha 6. Hlavním akademickým partnerem akce je Univerzita Karlova, která se také bude na festivalu prezentovat prostřednictvím svých fakult. Festival je letos poprvé zařazen mezi akce konající se v rámci Kampusu Dejvice. Mezi další vystavovatele na této ojedinělé akci patří Česká zemědělská univerzita v Praze, Akademie věd České republiky, Kriminalistický ústav Praha, Techmania Science center, Unipetrol a mnoho dalších.

Téma letošního ročníku festivalu je Boj s viry. Doprovodný program v prostorách Národní technické knihovny přinese zajímavé projekce na toto téma. Akce se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátorky Hlavního města Prahy, starosty Městské části Praha 6, předsedy Akademie věd České republiky a rektorů zúčastněných vysokých škol.

Vstup na akci je zdarma

Více informací je k dispozici na internetových stránkách Festivalu vědy.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů