Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Oborový den Výrobní stroje a zařízení

17.10.2016 - 17.10.2016

V pondělí 17. října 2016 se otevírají dveře zájemcům o studium oboru Výrobní stroje a zařízení.

Zajímáte se o průmyslovou automatizaci, metrologii, technologii či lasery. To a ještě více vás čeká na Oborovém dnu Výrobních strojů a zařízení na Ústavu výrobních strojů a zařízení FS ČVUT v Praze, který se bude konat v pondělí 17. října2016 od 14.301 do 16 hodin na adrese Horská 3, 128 00 Praha 2 (zahájení v místnosti A-119).

Provedeme vás našimi laboratořemi, seznámíme vás se studijním plánem oboru Výrobní stroje a zařízení, tématy bakalářských a diplomových prací, které můžete zpracovávat pod vedením našich pedagogů a také potenciálem vašeho budoucího uplatnění, pokud si k navazujícímu studiu vyberete obor Výrobní stroje a zařízení na Ústavu výrobních strojů a zařízení.

Program a pozvánku naleznete zde.

Výrobní stroje jsou oborem, ve kterém ČR zaujímá 7. místo na světě v produkci na obyvatele a většina produkce je exportována na vyspělé trhy světa. V oboru působí desítky prosperujících firem. Naši studenti spolupracují na projektech realizovaných spolu s průmyslovými partnery, mají možnost cestovat a studovat v zahraničí a po ukončení studia snadno nalézají atraktivní profesní uplatnění.

 

Těšíme se na vaši návštěvu

 

Kontakt:

Mgr. Ester Kopecká, DiS., tel. 605 205 931

Horská 3, 128 00 Praha 2

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů