Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Den otevřených dveří

09.11.2016 - 09.11.2016

Fakulta strojní ČVUT pořádá pro zájemce o studium ve středu 9. listopadu 2016 Den otevřených dveří. Při té příležitosti se v Praze Dejvicích na Fakultě strojní (Technická 4, Praha 6 Dejvice) představí i Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135) a Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT, Research Center of Manufacturing Technology).

Nabízíme 2 termíny pro návštěvu Fakulty strojní a to v 8.30, 11.00 hodin, kdy proběhne v posluchárně D2-256 přivítání děkanem prof. Michaelem Valáškem a přednáška pedagogického proděkana doc. Jana Řezníčka.

Prohlédnout si můžete tyto laboratoře / prezentace:

  • Ústav strojírenské technologie
  • Formula student CTU CarTech
  • Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
  • Ústav procesní a zpracovatelské techniky
  • Ústav přístrojové a řídicí techniky

Zástupci RCMT a Ú12135 představí své pracoviště, studijní obory i výzkum ve vstupním atriu fakulty.

Bližší informace o studijních oborech a možnostech studia naleznete na webových stránkách fakuty.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů