Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Den otevřených dveří Fakulty strojní

01.2.2017 - 02.2.2017

Fakulta strojní ČVUT pořádá pro zájemce o studium ve středu 1. února a ve čtvrtek 2. února 2017 Den otevřených dveří.

1. února 2017 nabízíme 2 termíny pro návštěvu Fakulty strojní  (Technická 4, Praha 6 - Dejvice) a to v 8.30, 11.00 hodin, kdy proběhne v posluchárně D2-256 přivítání děkanem prof. Michaelem Valáškem a přednáška pedagogického proděkana doc. Jana Řezníčka. Poté se můžete seznámit s některými ústavy a jejich laboratořemi, které sídlí v budově Fakulty strojní v Dejvicích.

2. února 2017 začne program od od 9.00 hodin v posluchárně A-214 na Karlově náměstí 13, Praha 2. Po přednášce proděkana pro pedagogiku doc. Jana Řezníčka bude následovat prohlídka a seznámení se s jednotlivými ústavy, které sídlí v budově Fakulty strojní na Karlově náměstí

Bližší informace o studijních oborech a možnostech studia naleznete na webových stránkách fakuty.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů