Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

RCMT na veletrhu MSV 2017

09.10.2017 - 13.10.2017

Výsledky spolupráce s průmyslem a výzkumné i studentské projekty představí RCMT na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 9. až 13. října 2017.

V pavilonu P na stánku firmy Kovosvit MAS bude vystaven stroj WeldPrint 5X vybavený unikátní technologií hybrid manufacturing. RCMT zde bude prezentovat výsledky této technologie, která kombinuje operace obrábění a navařování kovu.

RCMT se podílí také na řadě výzkumných projektů na národním i mezinárodním poli, které bude na MSV prezentovat. Jedním z aktuálně řešených evropských projektů je projekt NUCLEI, zaměřeny na posílení technologického transferu a inovací ve zpracovatelském průmyslu na území střední Evropy.

Studentské projekty, jako například robot vytištěný na 3D tiskárně, budou prezentovány v pavilonu Z na stánku Českého vysokého učení technického v Praze.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů