Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Generační pohled na strojírenský výzkum

Oblast obráběcích a tvářecích strojů měla u nás historicky zásadní význam. Byli jsme inspirací pro výrobce z okolního sveta, pokládali jsme základy výroby v Číně či výzkumu technologie broušení v Indii. V Sezimově Ústí se pod dohledem fenomenálního konstruktéra pana Borkovce rodilo první multifunkční obráběcí centrum na světě, provozovali jsme vyspělé výrobní pružné systémy, které v moderní formě nyní potkáváme ve výrobách světových špiček označujících to za Průmysl 4.0. Kam se poděl onen lesk, který by pravděpodobně pod taktovkou socialistického plánování neměl dlouhého trvání, ale ve své době byl unikátní?

Výzkumná základna výrobních strojů měla tehdy u nás základ ve fenomenálním VÚOSO (Výzkumný ústav obráběcích strojů a obrábění) se stovkami zaměstnanců a jasnou institucionální finanční podporou státu. Jakmile podpora skončila, ústav se v letech 1993–96 rychle rozpadl a zanikl. Skupina odborníků i firem se následně pod vedením prof. Houši z ČVUT v Praze spojila do sdružení Společnost pro obrábecí stroje (SpOS), které se zasadilo o kontinuitu vzájemného udržování vztahu v komunitě vývojářů a výzkumníků z oboru. Z iniciativy SpOS a ve spolupráci se svazem SST vznikl návrh velkého projektu, který byl podpořen z dotačního programu MŠMT, a v roce 2000 bylo založeno Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při pražské Fakultě strojní ČVUT se spolupracujícími pracovišti v Brně, Plzni a Liberci. Ubíhající léta si žádala generační obměnu a prof. Houša si vychoval své nástupce, jmenovitě doktora Smolíka a doktora Koláře. V roce 2012 také došlo na FS ČVUT k užitečnému spojení Výzkumného centra (zameřeného na výzkum a spolupráci s průmyslem) s Ústavem výrobních strojů a zařízení (zameřeného především na výuku a vzdělávání). Oba mladší kolegové stáli v čele této spojené instituce. Pojďme se nyní očima uvedených pánů a s jejich zkušenostmi podívat na tehdejší a současný výzkum a vývoj, jejich specifika a možné perspektivy do budoucna.

Celý rozhovor je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů