Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Vývoj nestandardních pneumatických prvků

Dne 18. 5. proběhla v posluchárně na Horské přednáška firmy Camozzi o vývoji nestandardních pneumatických prvků. Přednášel pan Juri Migliorati z italského vývojového centra této firmy. Přednáška nabídla unikátní možnost podívat se zblízka na vývoj nestandardních řešení pneumatických systémů pro výrobní stroj. Firma prezentovala konkrétní postupy na čtyřech konkrétních příkladech.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů