Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Vývoj strojů a technologií s lepšími užitnými vlastnostmi

Projekt Centrum kompetence Strojírenská výrobní technika (CK-SVT) je největší projekt aplikovaného výzkumu v oboru výrobní techniky, který je aktuálně v České republice řešen. Partnery projektu jsou tři největší české technické univerzity, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni společně se sedmi předními výrobci obráběcích a tvářecích strojů v České republice, kterými jsou TA JMAC-ZPS, a.s., KO VOSVIT MAS, a.s., TO S VAR NSDOR F, a.s., TO S KU ŘIM, a.s., Škoda Machine T ool, a.s., TO SHULI N, a.s. a Šmeral Brno, a.s.

Vybrané výsledky projektu CK-SVT jsou prezentovány v článku Ing. Jana Smolíka, Ph.D. a Ing. Petra Koláře, Ph.D. publikovaném v časopisu Svět strojírenské techniky.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů