Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Účast odborníků na veletrhu EMO Hannover 2017

Společnost pro obráběcí stroje z. s. ve spolupráci s RCMT pořádají ve dnech 18. - 20. 9. 2017 společnou návštěvu odborných pracovníků na mezinárodním veletrhu strojírenské výrobní techniky EMO Hannover 2017 s podporou zastoupení Deutsche Messe AG v České republice.

Informace získané na této nejvýznamnější výstavě v oboru budou užity pro řešené výzkumné a vývojové projekty a umožní získat představu o aktuální celosvětové nabídce a stavu techniky a technologií. Všem uživatelům i výrobcům strojírenské výrobní techniky je možné návštěvu veletrhu jedině doporučit a případně využít také webowých stránek EMO Hannover.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů