Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

ICT ve výrobě

Zvyšování produktivity a snižování nákladů jsou klíčové prvky pro udržení konkurenceschopnosti firem. Cílem semináře bylo ukázat, jak je možno těchto cílů dosáhnout v moderních výrobních systémech nasazením pokročilých softwarových řešení a přispět k iniciaci mezinárodní spolupráce i k větší otevřenosti k výzkumu a vývoji v rámci konceptu Open Innovation. Způsobem, jak toho dosáhnout, je propojit data v celém výrobním řetězci, data zpracovat a podle získaných informací adekvátně reagovat.

V úvodu semináře představil Ing. Jan Smolík, Ph.D. (RCMT, FS ČVUT) projekt NUCLEI, který si klade za cíl posílit spolupráci ve výzkumu a vývoji v regionu střední Evropy mezi partnery různého druhu. Spolupráce ve VaV zpravidla probíhá mezi regionálně blízkými partnery a v typickém uspořádání, ve kterém jedna firma spolupracuje s jednou univerzitou nebo jinou výzkumnou organizací na konkrétním projektu nebo tématu. Partneři projektu NUCLEI vidí potenciál k intenzivnějším inovacím v těchto dvou oblastech:

  • rozšíření schématu spolupráce na přeshraniční spolupráci v rámci střední Evropy (např. německá firma řeší projekt VaV s českou výzkumnou organizací nebo naopak);
  • rozšíření zájmu o spolupráci přímo mezi komerčními firmami na společných VaV projektech a uplatňování myšlenky konceptu "Open Innovations".

Na tento příspěvek navázal Ing. Petr Kolář, Ph.D. (RCMT, FS ČVUT) s tématem ICT jako nástroje zlepšování užitných vlastností strojů. Digitalizace vede ke zlepšování užitných vlastností strojů a tím ke zvyšování konkurenceschopnosti. Zkušenosti s přenosy Big Data v průmyslových odvětvích v Německu přednesl Dr. Tilman Becker (DFKI, Saarbrücken). Potenciál využití Big Data technologií v průmyslových aplikacích a příklady z praxe představil Mgr. Václav Jirkovský (CIIRC ČVUT).

Druhý blok semináře se nesl v duchu virtuálních provozů. Virtuální zprovoznění v podobě digitálního dvojčete a na něj navazující životní cyklus výrobku v Průmyslu 4.0 (PLM – Product Life Management) prezentoval Ing. Pavel Burget, Ph.D. (Factorio Solutions). O zkušenosti s dopady realizace nadřazených systémů (MIS/MES) na systémy řízení strojů a linek, digitalizací a problematikou sběru a zpracování dat se podělil Ing. Jan Fibír, CSc. (SIDAT). Na závěr semináře promluvil David Řehoř, MBA (ABB) o Manufacturing Operaions Managementu (MOM) jako prostředku datové analýzy pro úspory nákladů ve výrobě. Závěrečná diskuze se týkala především problematiky efektivního řízení výroby a konkurenční výhody prostřednictvím digitální továrny, sběru a analýzy dat, jejich následného zpracování a vyhodnocení.

Sborník příspěvků je k dispozici zde

 

Seminář ICT ve výrobě byl první ze série odborných seminářů, které pořádá RCMT ve spolupráci s TPSVT, SpOS a ČMSA v rámci projektu NUCLEI. Následovat budou:

3. května 2018 Ecodesign: Nákladově efektivní výroba

7. června 2018 Roboty pro oblast obráběcích strojů

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů