Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

skupina Automatizace


vedoucí doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc.

Skupina Automatizace výrobních zařízení se zabývá především mechanizací, automatizací a robotizací výrobních strojů a dalších výrobních celků. Dále se tato skupina zabývá navrhováním automatizovaných výrobních systémů a robotizovaných celků, řešením konstrukčních vývojových úkolů se zaměřením na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky.

Hlavní témata řešená skupinou:

Konkrétněji lze zaměření skupiny rozdělit do hlavních oblastí:

Tato činnost je dále realizována v rozšířené formě konstrukční a výpočtové na úrovni jak modelování, tak i tvorby dílčích částí a komponent s využitím 3D tiskárny. Dále je tato činnost implementována jak v průmyslu, tak i na jiných výzkumných pracovištích, Výstupy jsou většinou realizovány pomocí právní ochrany a to jak patentů, tak i průmyslových vzorů, a know –how.

Tým je sestaven z vysoce zkušených a odborně erudovaných pracovníků

Při své činnosti používá moderních SW, a další moderní metody. Své poznatky získává i spoluprací s významnými firmami

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů