Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Výzva k vyjádření zájmu

 

Výběr referenčních společností pro testování služby podpory nadnárodních inovací

Tato výzva k vyjádření zájmu vychází v rámci projektu NUCLEI, který je financovaný z programu Interreg CENTRAL EUROPE (CE318) a zaměřuje se na rozvoj inovativních služeb týkajících se pokročilých témat výroby v nadnárodním měřítku.

Více informací o projektu lze nalézt na internetových stránkách NUCLEI.

Průmyslové klastry sdružené v NUCLEI zapojí konečné příjemce – velké společnosti, malé a střední podniky a výzkumné a vývojové organizace – do otevřeného a kolaborativního prostředí pro zkoušení nových a nadnárodních inovačních služeb. Průmyslové klastry jsou umístěny ve středoevropských regionech Emilia-Romagna (IT), Benátsko (IT), Bavorsko (DE), Horní Rakousy (AT), Slovensko (SK), Slezsko (PL) a Čechy (CZ).

Zúčastněné firmy budou mít příležitost

 • přispět k definování obsahu 21 otevřených seminářů týkajících se specifických technologických oblastí (pilot 1),
 • vyjádřit preference k organizování průřezových inovačních výzev v oblasti automatizace a mechatroniky díky 6 mezinárodním pracovním workshopům (pilot 2).

Bližší informace k jednotlivým pilotům zde.

Kdo se může zúčastnit

Tato výzva je určena pro průmyslové podniky splňující následující podmínky:

 • zapojení do hospodářské činnosti,
 • aktivita v oblasti pokročilé výroby a zpracování,
 • investování části svého obratu do výzkumu a vývoje,
 • alespoň jedna pobočka v oblasti střední Evropy,
 • ochota investovat čas a prostředky k účasti pilotních akcích projektu NUCLEI, které zahrnují také cestování do zahraničí na vlastní náklady (vyhnutí se nepřímé státní podpoře) kvůli účasti na seminářích, důležitých pro společnost.

Závazky a výhody pro zapojené společnosti

Společnosti, které se budou účastnit tohoto výběrového řízení, budou požádány, aby:

 • se zúčastnily jednodenní diskuse s vyjádřením preferencí a názorů na obsah a směřování pilotní akce – termín konání bude upřesněn;
 • přispěly k definování obsahové náplně a poté se zúčastnit alespoň jednoho veřejného semináře nebo jednoho mezinárodního workshopu

Výhody pro zúčastněné průmyslové podniky:

 • budou mít možnost ovlivnit organizaci 21 otevřených seminářů a 6 nadnárodních workshopů v regionu střední Evropy, zaměřených na aktuální výzvy v klíčových technologiích souvisejících s vyspělou výrobou a zpracováním;
 • budou mít příležitost porovnat s ostatními firmami vlastní praxi v řízení inovací, řešení problémů a dalších otázek souvisejících s inovacemi a tgransferem technologií;
 • zapojí se do nadnárodního transferu znalostí s potenciálem uzavření obchodních dohod s příslušnými zúčastněnými stranami*

Informace o nepřímé státní podpoře
Pilotní společnosti obdrží bezplatnou bilaterální pomoc od partnerů NUCLEI, aby projednali počáteční smluvní dohody o koupi/prodeji klíčových technologií pro aplikaci na výrobní technologie. Dokončení skutečných dvoustranných smluvních smluv bude následně podléhat pravidlům státní podpory a de minimis podle nařízení EU č. 1407/2013.


Jak se zapojit

V případě zájmu pošlete prosím vyplněnou stručnou přihlášku email na adresu e.kopecka@rcmt.cvut.cz.

 

Představení RCMT

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii – RCMT – bylo založeno v červenci roku 2000 a od ledna 2012 je součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení při Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Strategickými úkoly RCMT jsou:

 • výzkum a vývoj v oboru výrobních strojů a technologií,
 • podpora firem v oblasti výrobních strojů a technologií,
 • vzdělávání mladých odborníků.

Výzkumné aktivity se orientují na témata definovaná a rozvíjená ve spolupráci s průmyslem s cílem zvýšení technické excelentnosti, konkurenceschopnosti a produkci výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie jakož i celého oboru.

Podpora výrobcům a uživatelům strojů je poskytována v každé fázi vývoje, výroby a používání výrobního stroje a výrobní technologie od vývoje, simulace, konstrukce a výrobní dokumentace přes montáž, oživení a naladění stroje, návrh a optimalizace výrobní technologie až po diagnostiku a měření problémového chování stroje a procesu.

 

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů