Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components

Rok po ukončení evropského výzkumného projektu INTEFIX byla vydána publikace Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components, shrnující výsledky projektu.

Projekt INTEFIX se zabýval vývojem a analýzou několika typů inteligentních integrovaných svítidel, snímačů a pohonů pro upínání obrobků v obráběcích strojích. Kniha tak poskytuje reprezentativní přehled o této inovační oblasti techniky. Součástí publikace jsou případové stude, technologické přístupy a řešení. Dále jsou prezentovány inovativní metody návrhu a optimalizace inteligentních svítidel.

Publikace je k dispozici na stránkách vydavatele Springer.

Česká republika byla v konsorciu zastoupena třemi členy: firmami Strojírna Tyc a Compotech a Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (RCMT), které je organizační součástí Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Hlavním cílem projektu byl vývoj mechatronických upínacích prvků pro upínání obrobků tak, aby bylo možno zlepšit přesnost a produktivitu obrábění. Řešení projektu sestávalo z několika samostatných případových studií rozdělených do tří scénářů: vibrace, deformace a polohování.

Výsledky projektu byly v češtině publikovány také na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum č. 5/2016 a časopisu TechniCall č. 02/2015.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů