Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

skupina Konstrukce


vedoucí Ing. Jiří Sova

Skupina Konstrukce
Skupina Konstrukce se zabývá především vývojem, konstrukcí a realizací strojních zařízení a to jak z oblasti výrobních strojů, tak i z oblasti experimentálních standů a poradenství v oblasti strojní konstrukce. Návrh a tvorba výrobní dokumentace je provedena především v systémech SolidEdge, NX popř. SolidWorks.

Hlavní témata skupiny Konstrukce jsou:

Předkonstrukční studie
Jedná se o první návrh technického řešení konstrukce strojního zařízení ve variantním provedení, zohledňující ekonomické aspekty společně s vícekriteriálním hodnocením navržených řešení. Součástí předkonstrukční studie je standardně připravena i prezentace dosažených výsledků. Případně lze využít technického poradenství v podobě odborných konzultací na témata konstrukce, výroba a montáž strojního zařízení.

Návrh konstrukce a tvorba výkresové dokumentace
Na základě podkladů z předkonstrukční studie nebo jednoznačného zadání je proveden finální návrh konstrukce v podobě 3D modelů zohledňující technologické možnosti výroby. Předmětem konstrukce jsou i veškeré funkční a pevnostní výpočty potřebné k návrhu finálního řešení. Na základě 3D modelů je následně zhotovena výrobní výkresová dokumentace navrženého zařízení včetně technické dokumentace jako jsou návod k obsluze a montážní návod.

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů