Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

skupina Mechatronika


vedoucí Ing. Jiří Švéda, Ph.D.

Moderní obráběcí stroj jako celek je klasickým představitelem složitého mechatronického produktu. Ten v sobě spojuje klasické „strojařské“ prvky spolu se sofistikovanými systémy řízení a zabezpečení vysoce produktivního provozu stroje. Skupina Mechatroniky se zabývá nejen vývojem a testováním takovýchto systémů, ale také jejich aplikacemi na obráběcí stroje zákazníků.

Mezi hlavní témata patří:

Skupina mechatroniky disponuje pro řešení výše popsaných témat silným hardwarovým i softwarovým zázemím. Pro pokročilé simulace a řízení jsou využívány sw jako Matlab/Simulink, ControlDesk (dSpace), LabView, Virtual iTNC atd.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů