Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

skupina Měření


vedoucí Ing. Miroslav Janota, Ph.D.

Skupina Měření je zaměřena na výzkum vlastností moderních obráběcích strojů. Její výzkumná činnost těží velmi často ze spolupráce s průmyslem.

V průmyslu je skupina vnímána především skrze svou činnost Akreditované zkušebny, která poskytuje technickou pomoc českým výrobcům obráběcích strojů i dalším strojírenským podnikům. Kromě akreditovaných, standardních zkoušek nabízí skupina diagnostiky vývoj a stavbu speciálních diagnostických zařízení. Výsledky výzkumné činnosti skupiny jsou průběžně nabízeny k aplikaci všem průmyslovým partnerům.

Akreditovaná zkušební laboratoř RCMT pracuje v systému kvality podle normy
ČSN EN ISO/IEC 17 025 od roku 2004.

Systém managmentu je průběžně, interně auditován a každoročně auditován pracovníky Českého Institutu pro Akreditaci. Technici laboratoře jsou trvale školeni v oboru metrologie a diagnostiky i v navazujících teoretických oborech.

Nabízíme:

Garantujeme:

Zkoušky, které provádí dle normy ISO 230 1 až 7

 

Skupina zaměřuje svou pozornost na energetickou účinnost strojů (ekodesign)

Náplní tématu „Ekodesign“ je výzkum a vývoj metod pro snížení energetické náročnosti obráběcích strojů a potlačení jejich negativních dopadů na životní prostředí. Téma je rozvíjeno ve spolupráci s dalšími odbornými skupinami, zejména výpočty a technologie; zaměřuje se na měření a vyhodnocení spotřeby elektrické energie v širokém spektru provozních režimů strojů, metody pro analýzu strojů, instalovaných spotřebičů a nastavení PLC z pohledu energetické efektivity, návrh a realizace úsporných opatření, vývoj matematických modelů pro predikci spotřeby energie strojů a komponentů a výpočty přínosu modifikací a návrh postupů pro energeticky efektivní provoz strojů u uživatelů.

 

Skupina měření spravuje projekt Půjčovna mobilní měřící a laboratorní techniky.

 

© VCSVTT 2019
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů