Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky


Ústav 12135 Fakulty strojní spolu s RCMT realizovaly za finančního přispění MŠMT v rámci rozvojových programů pro vysoké školy projekt „Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy“.

Projekt reaguje na potřebu studentů doktorského studia ČVUT mít co nejsnazší přístup k mobilní měřicí a experimentální technice. Všichni studenti doktorandského studia ČVUT mají možnost si pro své experimenty vypůjčit měřicí techniku, kterou půjčovna disponuje. Doktorand nehradí žádné půjčovné, ale jeho povinností je přispět do odborné diskuze, která bude vedena na stránkách půjčovny (popsat prováděný experiment, problémy, na které narazil, doporučení k užívání, případně dodat vlastní část obslužného softwaru, který pro užívání naprogramoval).

Půjčovna je zaměřena na mobilní techniku určenou především pro experimenty v terénu a podnicích.

Stránky půjčovny naleznete zde.

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů