Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

skupina Výpočty


vedoucí Ing. Eduard Stach

zástupce vedoucího Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Skupina Výpočty se zabývá výpočetní a simulační podporou v oblasti vývoje, výzkumu a analýz vlastností strojů a komponent a chování strojů v obráběcím procesu. Aktivity skupiny se zaměřují jak na spolupráci s výrobci strojů v rámci řady projektů, tak na výzkum a vývoj moderních výpočetních metod a postupů, bez jejichž aplikací si dnes již vývoj pokročilých strojů nelze představit.

Tematicky se činnost a zaměření skupiny dělí do několika oblastí:

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů