Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

ALFA

TA04011624

Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • Intemac Solutions, s.r.o.
  • TOS KUŘIM - OS, a.s.
Doba trvání: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Kachlík Jiří | odpovědný řešitel za příjemce | TOS KUŘIM - OS, a.s.
Zbožínek Radomír | odpovědný řešitel za dalšího příjemce | Intemac Solutions, s.r.o.
Řešitelé za RCMT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Náplní projektu je:

  • vývoj nové řady multifunkčních smykadel pro frézovací, soustružnické a vyvrtávací operace s velkým výsuvem 3 – 5 m a přípravou pro vestavěnou výsuvnou pinolu s dalším výsuvem 1 m. Smykadlo bude navrženo pro svislé a vodorovné umístění na strojích v koncepci box-in-box a bude vybaveno souvisle řízenou osou „C“. Vývoj smykadla bude proveden s ohledem na optimalizaci strukturálních vlastností, zvýšení tlumení pasivními a aktivními prostředky a minimalizaci statických úhlových chyb svěšením smykadla a minimalizaci teplotních chyb. Smykadlo s velkým výsuvem umožní významně rozšířit technologické aplikace velkých strojů TOS KUŘIM – OS, a.s. a přispěje k dosažení vyšší efektivity výroby nadrozměrných složitých obrobků.

Projekt TA04011624 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva ALFA.

Výsledky

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů