Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

ALFA

TA04011579

Neinvazivní experimentální metody ve výzkumu čerpadel

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,s.r.o.
Doba trvání: 2014, 2015, 2016, 2017
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Chvojka Petr, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Šputa Oldřich | odpovědný řešitel za příjemce | SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.
Řešitelé za RCMT: Ing. Chvojka Petr, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Projekt je zaměřen a vývoj progresivního procesu hydraulického experimentu aplikovaný na předávání velkých hydrodynamických čerpadel na jejich hydraulickém modelu na zkušebně.

Hlavními cíly projektu jsou:

  • ověření zkušebního okruhu pro komplexní testy modelových čerpadel zaměřený na vývoj a ověření zařízení pro snímání a vyhodnocování silových účinků hydraulických částí modelu a na snímání a vyhodnocování odezvy na tyto podněty - vibrace na čerpadle a výchylky na rotoru (poloha rotoru čerpadla).
  • vývoj modelového představitele hydrodynamického čerpadla, CFD analýza rychlostních a tlakových polí v jeho pracovních částech a stanovení integrálních charakteristik a dynamických účinků. Na tomto modelu provést ověření cílů projektu - komplexní testy modelových čerpadel.

Důležitým efektem je validace výsledků výpočtové analýzy s experimentálními výsledky.

Projekt TA04011579 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva ALFA.

Výsledky

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů