Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

ALFA

TA04011000

Progresivní laserové technologie

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Účastníci projektu:
  • HOFMEISTER s.r.o.
  • VÚTS, a.s.
Doba trvání: 2014, 2015, 2016, 2017
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Zeman Pavel, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Bc. Žižka Petr, MBA | odpovědný řešitel za příjemce | VÚTS, a.s.
Ing. Kožmín Pavel, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu | HOFMEISTER s.r.o.
Řešitelé za RCMT: Ing. Zeman Pavel, Ph.D. | odpovědný řešitel za dalšího účastníka projektu

Anotace

Cílem projektu je zvyšovat konkurenceschopnost koncových uživatelů hi-tech laserových technologií v ČR, a to aplikačně zaměřeným výzkumem a vývojem v oblasti progresivních laserových technologií plošného a tvarového obrábění a mikroobrábění ve specifických a těžkoobrobitelných materiálech.

Hlavními cíly projektu jsou:

  • získané poznatky z výzkumně-vývojové činnosti zobecnit a promítnout je do vývoje jednotlivých průmyslových řešení. Tato řešení (např. z medicínského, elektrotechnického nebo automobilového průmyslu) jsou dnes po partnerech konsorcia sice vyžadována, avšak bez hlubších znalostí získaných výzkumem a vývojem je prakticky nemožné je efektivně realizovat. Cílem tedy bude nejen vyřešení realizace vyvíjených technologií pro praxi, ale bude také analyzována jejich kvalita, hospodárnost a produktivita.
  • zaměření  na specifické, těžkoobrobitelné materiály včetně jejich zcela konkrétních průmyslových aplikací. Tyto technologie je třeba dále zdokonalovat, a to s ohledem jednak na pokračující nárůst popularity technologií opracování materiálů laserem (tj. potřeba zvyšování efektivity a produktivity), a na skutečnost, že jsou tyto technologie často jedinou metodou jak některé výrobky zhotovit (tj. potřeba rozšiřování aplikačních možností).
  • realizace mezi partnery projektu, ale i u dalších uživatelů ověřené technologie. Výzkum bude konkrétně cílen na technologie tvorby 3D tvarů laserem a laserového řezání ve speciálním materiálu. Řešení projektu povede ke zvýšení užitných vlastností takto opracovaných součástí.

Projekt TA04011000 je řešen s finanční podporou TA ČR | výzva ALFA.

Výsledky

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů