Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

TRIO

FV10720

Optimalizace výkonového a technologického využití víceosých strojů

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Účastníci projektu:
  • TGS nástroje-stroje-technologické služby
Doba trvání: 2016, 2017, 2018
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Sulitka Matěj, Ph.D.
Řešitelé za účastníky: Ing. Václav David | hlavní řešitel za příjemce TGS
Řešitelé za RCMT: Ing. Horejš Otakar, Ph.D. | kompenzace teplotních chyb
Ing. Sulitka Matěj, Ph.D. | virtuální modelování a virtuální obrábění
Ing. Švéda Jiří, Ph.D. | robotické pracoviště pro správu nástrojového hospodářství s rozšířenou funkčností

Anotace

Cílem projektu je vývoj původních pokročilých optimalizačních postupů a nástrojů pro dosažení vyšší výrobní výkonnosti a přesnosti obrábění. Téma reaguje na nejnáročnější požadavky zákazníků, zejména v oblastech optimalizace technologických aplikací strojů, snížení nákladů na provoz, zkrácení časů obrábění a dosažení vysoké přesnosti a kvality obráběného dílce.

Projekt se zaměřuje na tři oblasti, které přispějí k dosažení uvedených cílů. Témata jsou koncipována tak, aby umožnila uchazeči projektu nabízet komplexní technologické služby a řešení s vyšší přidanou hodnotou, jejichž implementace bude možná pro různé zákaznické technologie. Vyvinuté postupy výrazně zvýší konkurenceschopnost jak uchazeče projektu, tak zákazníků z oblasti uživatelů strojů.

První oblastí je výzkum a vývoj původních postupů pro optimální nastavení CNC interpolátoru stroje a pokročilé optimalizace NC programů s využitím virtuálního modelu stroje. Druhá oblast se zaměřuje na výzkum a vývoj pokročilých teplotních kompenzací se zvýšenou přesností a spolehlivostí se zahrnutím vlivu výměnných vřetenových hlav a kinematické konfigurace stroje a implementaci systému kompenzací do CNC řídicího systému stroje. V rámci třetí oblasti řešení bude vyvinuto robotické pracoviště pro správu nástrojového hospodářství s rozšířenou funkčností.

Cíle projektu umožňují zkrátit čas přípravy technologie a zvýšit jistotu dosažení požadovaného výsledku měřeného parametry produktivita - přesnost - jakost povrchu. Tím je naplňován záměr KET v oblasti Pokročilých výrobních technologií (AMS – Advanced Manufacturing Systems). Ty jsou charakterizovány jako výrobní postupy pro tvorbu high-tech produktů s využitím inovativních technik ve výrobě, které výrazně zvyšují produktivitu a přesnost technologií a snižují náklady na jejich realizaci. Projekt přispívá k naplňování NPOV v prioritě č. 1 Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech v tématu 1.2.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR | výzva TRIO | číslo projektu FV10720.

Výsledky

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů