Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Inovační vouchery Fond Vysočiny

Vývoj a testování nástrojů pro efektivní obrábění dílců z niklových slitin

Poskytovatel: Státní správa a samospráva
Účastníci projektu:
  • Rotana, a.s.
Doba trvání: 2016, 2017
Hlavní řešitel za RCMT: Ing. Vavruška Petr, Ph.D.
Řešitelé za RCMT: Ing. Vavruška Petr, Ph.D. | hlavní řešitel RCMT

Anotace

Předmětem spolupráce je vývoj a testování typu nástroje pro hrubování a typu nástroje pro dokončování v reálných podmínkách frézování tvarově složité plochy na dílci z niklové slitiny, aby mohly být co nejdříve uvedeny do praxe. Bude zvolena tvarově složitá plocha s podobností k plochám, ze kterých jsou složeny dílce vyráběné z niklových slitin. Následně budou navrženy hrubovací a dokončovací strategie včetně volby sady technologických podmínek adekvátně k testovaným typům nástrojů. Následně budou probíhat testy nástrojů pro hrubování s postupným měřením velikosti silového zatížení nástroje. Po provedení testů s hrubovacím nástrojem budou provedeny testy s dokončovacím nástrojem a měření jakosti dokončeného povrchu. U obou typů nástrojů budou vyhodnocena data a bude analyzován ukazatel ekonomické efektivity. Tím budou získána data pro posouzení vhodnosti navrženého nástroje pro jeho uvedení na trh s dosažením konkurenceschopnosti.

Výsledky

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů