Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Poskytovatel

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | MŠMT

1M - Výzkumná centra | 2005-2011

logo

1M0507

Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů
Doba trvání: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Hlavní řešitel za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Detail projektu

LN - Výzkumná centra | 2000-2004

logo

LN00B128

Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů
Doba trvání: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Hlavní řešitel za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Detail projektu

Specifický vysokoškolský výzkum

logo

SGS13/189/OHK2/3T/12

Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za VCSVTT: doc. Ing. Andrlík Vladimír, CSc.
Detail projektu

logo

262/OHK2/3T/12

Prostředky a metody obrábění tvarově složitých součástí

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011, 2012
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Vavruška Petr, Ph.D.
Detail projektu

logo

261/OHK2/3T/12

Verifikace simulačních modelů komponentů a uzlů výrobních strojů

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011, 2012
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Stach Eduard, Ph.D.
Detail projektu

logo

159/OHK2/2T/12

Využití laserových technologií ve výrobě nástrojů

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010, 2011
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Švábek Roman
Detail projektu

logo

059/OHK2/1T/12

Vývoj moduálního tepelně stabilního měřicího rámu pro obráběcí stroje

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2010
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Vyroubal Jiří, Ph.D.
Detail projektu

logo

SGS13/190/OHK2/3T/12

Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace obráběcích strojů

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za VCSVTT: prof. Ing. Houša Jaromír, DrSc.
Detail projektu

logo

117/OHK2/2T/12

Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2011, 2012
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Burian David, Ph.D.
Detail projektu

KONTAKT II - LH

logo

LH12065

Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Účastníci projektu:
 • University of North Carolina at Charlotte | Center for Precision Metrology
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Kolář Petr, Ph.D.
Detail projektu

Centralizované rozvojové projekty

logo

CSM101

Půjčovna mobilní měřící a laboratorní techniky pro doktorandy

Účastníci projektu:
 • ČVUT v Praze, FS, Ú12135 a RCMT
Doba trvání: 2012, 2013, 2014, 2015
Hlavní řešitel za VCSVTT: Ing. Smolík Jan, Ph.D.
Detail projektu

© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů