Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Accredited Tests of Machine Tools

Our laboratory has a certificate for executing these tests:

Geometric accuracy of axes of rotation
(synchronous and asynchronous geometric error of spindle motion, thermal drift)

Circular tests for numerically controlled machine tools
(circular hysteresis, roundness deviation, radial deviation)

Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes
(accuracy of positioning, repeatability of positioning)

Determination of positioning accuracy on body and face diagonals
(diagonal systematic deviation of positioning, diagonal insensitivity)

Measurement of geometric accuracy of machine tools
(surface flatness, coaxiality, intersection axes, parallelism and squareness of lines and planar surfaces)

Measurement of machine tool static stiffness
(machine frame deformation due to the influence of external forces)

Vibration measurement
(modal analysis, dynamic compliance, oscillation shapes, stability and productivity of cutting process)

Noise measurement
(sound pressure level, sound power level, sound intensity level)

Measurement of temperature and thermal behaviour of machine tools and other machinery
(thermal behaviour of machine tools, thermal deformation, thermal drifts)

Rotating machinery diagnostics
(error identification of machines, reduction of vibration and noise, operating rotor balancing)


© VCSVTT 2018
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů