Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii

Contact

Research Center of Manufacturing Technology
Testing Laboratory VCSVTT
Horská 3
128 00 Prague 2
Czech Republic

Technical laboratory manager
Ing. Petr Chvojka, Ph. D.
phone.: +420 221 990 933
mobile: +420 605 205 933
email: p.chvojka@rcmt.cvut.cz

© VCSVTT 2017
Kruhy
Technologie třískového obrábění Laserové technologie Řídicí a pohonová technika Vývoj strojů a elementů Zkoušení a diagnostika strojů Automatizace výrobních zařízení Programování CNC strojů