Výzkum pro praxi – Vřetenové hlavy pro frézovací a vyvrtávací stroje

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. Například v oblasti vývoje víceosých vřetenových hlav, která je mezi konstruktéry obráběcích strojů považována za „královskou disciplínu“.

Problematika vřetenových hlav je jedním ze strategických vývojových témat RCMT. V jednom strojním uzlu se spojují kompetence v několika oblastech: technologické využití pro definici zátěžných spekter hlavy, návrhové výpočty ložisek a pohonů s ohledem na definovaná zátěžná spektra, konstrukční řešení pohonových hřídelových systémů i řešení rotačních os, simulace statické a dynamické tuhosti hlavy jako celku, problematika mazání a teplotně-mechanického chování ložisek.

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.