strojů a zařízení Ústav výrobních Více s průmyslem Spolupráce Více

Ústav výrobních strojů a zařízení

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta strojní

Hlavním cílem pracoviště je vytvářet výzkumnou profesionální základnu pro český strojírenské výrobní techniky, vychovávat novou generaci mladých výzkumníků a v neposlední řadě být dobře vybaveným výzkumným, vzdělávacím a školicím pracovištěm.
Neméně důležitý je výzkum nových řešení a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti.

Chcete se o nás dozvědět více?
Témata řešená v RCMT

Přijměte pozvání k návštěvě expozice RCMT ČVUT

na virtuálním veletrhu Výroba forem, kde je RCMT odborným partnerem.

Přijměte pozvání k virtuální prohlídce

Výzkum pro praxi – Nadstavbová prostředí CNC a datová komunikace

Strategie tvorby nadstavbových systémů umožňujících do stroje implementovat další aplikace a komunikační nástroje.
Číst více

RICAIP Days 2022

Série akcí u příležitosti dokončení unikátní výzkumné infrastruktury ČVUT.
Číst více

Konference STČ 2022

Studenti Ústavu výrobních strojů a zařízení se úspěšně zúčastnili konference Studentské tvůrčí činnosti.
Číst více

Výzkum pro praxi – Vývoj řezných nástrojů z ultratvrdých materiálů

Cílem dlouhodobého společného výzkumu firmy Rotana a RCMT, Fakulty strojní ČVUT v Praze je implementace laserové technologie a doprovodných procesů...
Číst více