Studium na Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT

Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorský studijní program je určen pro absolventy magisterského (inženýrského) studijního programu. Studenti doktorského studia jsou připravováni pro řešení nejnáročnějších úkolů aplikované vědy a praxe. Studium je realizováno v souladu s individuálním studijním plánem a je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterou doktorand prokazuje způsobilost k samostatné tvůrčí vědecké práci.

Doktorské studium na Ústavu výrobních strojů a zařízení (Ú12135) je možné realizovat v programu Konstrukční inženýrství a mechatronika

Zjistěte si více informací o našem doktorském programu

Disertační práce

  • titul Ph.D. je udělen za dokončení dostatečně komplexní výzkumné práce, která přinesla nová poznání a vyvrcholila sepsáním a obhájením disertační práce
  • témata DDP jsou vypisovaná Ústavem výrobních strojů a zařízení jsou zveřejněna na Ú12135 FS ČVUT v Praze
rcmt stroj obrazek