Studium na Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT

Magisterské studium

Magisterské studium

Magisterské studium na Ústavu výrobních strojů a zařízení (Ú12135) je možné v programu Robotika a výrobní technika ve specializaci Výrobní technika (VTE). Jedná se o obor zaměřený vývoj obráběcích a tvářecích strojů a na návrh a projekci automatizační techniky, na řízení technických systémů a diagnostiku

Základem je konstrukce strojů doplněná o pohony, řízení, automatizaci, měření a technologii, diagnostika a řízení ve vazbě na automatické systémy pro zpracování dat.

Posluchači získávají znalosti o koncepci stavby moderních výrobních strojů a automatizační techniky z hlediska nosné struktury, pohonů, sekundárních systémů i periférií. Velká pozornost je věnována aktuálním trendům v reálné průmyslové praxi nejen z hlediska konstrukce strojů a zařízení, ale i z hlediska metodiky jejich vývoje a optimalizace.

Výuka projektování strojů se uskutečňuje s výrazným uplatněním výpočetní techniky, velká pozornost je věnována praktické výuce programování číslicově řízených strojů. Experimentální cvičení probíhá v moderních laboratořích na konvenčních a číslicově řízených strojích.

Studium je výrazněji než jiné studijní obory na Fakultě strojní ČVUT orientováno na konstrukční, projektovou a laboratorní práci a zajišťuje vysokou úspěšnost absolventů v praxi. Absolventi, kteří ukončili studium, získávají velmi kvalitní pracovní pozice v průmyslu a komerční sféře, nacházejí uplatnění jako projektanti, konstruktéři, vývojáři, vedoucí výroby, zkušební technici, projektoví manažeři a vedoucí pracovníci v široké škále technicky orientovaných úseků. Mnozí z absolventů po úspěšné praxi na vedoucích technických pozicích zastávají také funkce technicko-obchodní nebo funkce ve strategickém managementu průmyslových společností.

Zjistěte si více informací o našem magisterském programu

Magisterská práce

obsluha stroje obrazek

Studium a odborná praxe na Ú12135

Navazující magisterské studium specializace Výrobní technika (VTE) v programu Robotika a výrobní technika.

Volba oboru v 5. semestru, přijímací řízení v 6. semestru.

Otevřeno všem studentům KPP a TZSI (nejen těm, kteří na Ú12135 dělají BP).

Jako pomocná vědecká síla na DPP se může každý student zapojit do řešení odborných výzkumných i firemních projektů (užší kontakt s firmami).

Toto zapojení rozšiřuje odborné znalosti a pomáhá definovat a řešit BP a DP.

technicky vykres obrazek

Individuální studijní plán

  • ISP lze sestavit, pokud existuje silný zájem studenta v mezioborovém vzdělání (např. VSZ + mechatronika, VSZ + technologie apod.)
  • o sestavení ISP rozhoduje vedoucí ústavu na základě dohody se studentem

Zahraniční kontakty

  • v rámci programů CEEPUS a ERASMUS je možno studovat v zahraničí
  • zahraniční studium je podporováno Ú12135 a studentům vycházíme individuálně vstříc (změny ve studijním programu aj.)
  • na ústavu konají praxi studenti z celého světa