Studium na Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT

Bakalářské studium

Bakalářské studium

Bakalářské studium je kratší forma vysokoškolského vzdělání orientovaná jak na praktičtější odborný profil absolventů, tak na přípravu studentů k postupu do navazujícího magisterského studia. Bakalářské studijní programy jsou jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Po úspěšném vykonání státní bakalářské zkoušky a obhajobě bakalářské diplomové práce absolventi získají titul „bakalář“ (zkráceně „Bc.“ – psáno před jménem), který je celosvětově uznávaný.

Bakalářské studium probíhá na Fakultě strojní ČVUT v Praze ve společném základu. Více informací o možnostech studia je uvedeno na stránkách FS ČVUT v Praze.

Zjistěte více informací o bakalářských programech Fakulty strojní ČVUT v Praze

Bakalářská práce

  • rámcová zadání pro studenty 2. ročníku BS na začátku 4. semestru
  • témata BP jsou zaměřena v širokém odborném spektru, témata vypisovaná Ústavem výrobních strojů a zařízení jsou zveřejněna na Ú12135 FS ČVUT v Praze
  • zpracování BP pod odborným vedením pracovníků Ú12135 v 5. a 6. semestru
zapisky papir obrazek
studenti obrazek

Praxe na Ú12135

Jako pomocná vědecká síla na DPP se může každý student zapojit do řešení odborných výzkumných i firemních projektů (užší kontakt s firmami).

Toto zapojení rozšiřuje odborné znalosti a pomáhá definovat a řešit BP a DP