Studium na Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT

Vzdělávání

BAKALÁŘSKÉ

studium
diplom ikona

MAGISTERSKÉ

studium
oceneni ikona

DOKTORSKÉ

studium

Obor výrobních strojů a zařízení

Obor Výrobních strojů a zařízení je zaměřen na teoretické a experimentální metody navrhování výrobních strojů a manipulačních zařízení a způsoby zajišťování jejich provozu. Nedílnou součástí výuky oboru tedy je prohloubení znalostí z oblastí jak teoretické, tak i aplikované mechaniky a dále i strojírenské technologie. Společně s obory Mechatronika a Dopravní, letadlová a transportní technika tvoří základ integrovaného studijního oboru Konstruování, který je směrován do oblastí konstrukce strojních zařízení a umožňuje i při klesajícím počtu zájemců o technické vysoké školy zajistit dostatečnou a kvalitní výuku jednotlivých oborů.

Více informací o možnostech studia je k dispozici na stránkách Fakulty strojní

Staňte se absolventy oboru Výrobní stroje a zařízení a buďte nejžádanějšími

pracovníky v technických odděleních v nejvýznamnějších strojírenských firmách

Konstruktéry

Výpočtáři

Pohonáři

Zkušebními techniky

Řídícími pracovníky

Naučíme vás především:

 • pracovat v CAD a CAM systémech
 • projektovat obráběcí, tvářecí a další výrobní stroje
 • navrhovat a seřizovat pohony výrobních strojů
 • programovat NC, CNC a PLC systémy
 • měřit a diagnostikovat stroje
 • navrhovat a realizovat hydraulické a pneumatické obvody
 • projektovat automatizované výrobní linky s robotickými pracovišti
 • uplatňovat ucelené konstruktérské myšlení při návrzích i realizacích strojů nebo jejich uzlů
rcmt stroj obrazek

Hi-tech obor aplikované mechaniky

Výrobní stroje a zařízení jsou hi-tech oborem aplikované mechaniky, ve kterém ČR zaujímá 7. místo na světě v produkci na obyvatele, působí v něm desítky českých prosperujících firem, export většiny české produkce putuje na trhy vyspělých zemí.

1

Tradiční strojírenský obor

 • specializovanou výrobou výrobních strojů se zabývají firmy již 200 let
 • tradice v Českých zemích sahá do druhé poloviny 19. stolení
 • dnes cca 20 prvovýrobních firem s vlastními produkty
2

Moderní strojírenský obor

 • výrobní stroje zajišťují realizaci všech výrobních technologií
 • rozvoj konstrukce strojů je spojen s rozvojem technologií
 • produktivita a přesnost strojů ovlivňuje kvalitu a cenu finálních výrobků
3

Perspektivní obor

 • výrobní stroje jsou základ moderních technologií
 • ČR je neprůmyslovější zemí EU (1/3 HDP vzniká v průmyslu)
4

Univerzální obor

 • synergie strojní konstrukce, řízení, elektroniky, automatizace a strojírenské technologie
 • přímá vazba na řízení výroby a management podniku
5

Absolventi oboru jsou žádaní národními i mezinárodními firmami

 • inženýři do vývoje, zkušeben i do provozu
 • manažeři a vedoucí technických provozů a oddělení

Ústav výrobních strojů a zařízení

Více informací o našem ústavu naleznete zde

roboticke rameno obrazek

Obor výrobních strojů a zařízení patří v České republice ke klíčovým průmyslovým odvětvím. Zaměřuje se na produkci tzv. mateřských strojů, především obráběcích a tvářecích strojů. Tyto stroje stojí na počátku veškeré strojírenské a průmyslové produkce a jsou základním a univerzálním prostředkem pro vytváření jakýchkoliv dalších strojů, zařízení nebo produktů. Nedílnou součástí obráběcích a tvářecích strojů je také automatizace a vyšší celky výrobních systémů. Dlouhodobě zaujímá Česká republika 7. místo v produkci výrobních strojů a zařízení na obyvatele, přičemž většina strojů je exportována na vyspělé světové trhy. V oboru obráběcích strojů, tvářecích strojů a automatizační techniky v ČR působí desítky až stovky úspěšných a dlouhodobě prosperujících firem.

Dlouhodobá úspěšnost oboru strojírenské výrobní techniky a technologie na úrovni České republiky je určována vysokým stupněm konkurenceschopnosti tohoto oboru vůči zahraniční produkci. Z hlediska techniky je možné konkurenceschopnost ovlivňovat pouze zdokonalováním hlavních užitných vlastností výrobních strojů. Proto je při studiu kladen velký důraz na výklad a pochopení vazby mezi hlavními užitnými vlastnostmi výrobních strojů a zařízení a mezi technickými a technologickými nástroji, kterými můžeme tyto užitné vlastnosti jako strojní inženýři ovlivňovat. Předmětem studia oboru jsou moderní metody pro návrh, vývoj a optimalizaci výrobních strojů a automatizační techniky.

model stroje obrazek
robot obrazek

Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135) | RCMT představuje pracoviště Fakulty strojní ČVUT, které je zaměřeno na výzkum a vzdělávání v oboru „Machine Tools“, tedy v oboru obráběcích a tvářecích strojů a související automatizace. Ú12135 se věnuje výuce, výzkumu a spolupráci s průmyslem v oboru Strojírenská výrobní technika. Zabývá se tak především obráběcími a tvářecími stroji, resp. sofistikovanými nástroji sloužícími k ovlivnění materiálu.

Absolventi oboru získávají kvalitní pracovní pozice v průmyslu a komerční sféře.