Mareš Martin

Manažer

20136Learning through manufacturing challenges

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : University of Patras Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
Anotace : ManuLearn aims to enhance the innovation capacity or the participating EIT RIS countries by improving their educational framework and by boosting their digital capabilities in order to face the future manufacturing challenges. In this framework, the activity aims to deliver a program where students, researchers and companies will work together to mutually develop skills through co-creating solutions to industrial manufacturing challenges; combining Teaching Factory (TF) and Learning Factory (LF) concepts with Open Innovation practices, addressing the demands of both students and professionals. This will be achieved through a collaborative network, facilitating the exchange of industrial challenges and providing novel solutions, bringing together academia and industry. Each challenge along with the knowledge generated will be shared with the complete network, creating value across all participating EIT RIS countries.
Více informací

TH02010849Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Hornych Jan
Výzva : EPSILON
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na inovaci multifunkčních soustružnických center, tedy produktů s vysokým exportním potenciálem. Projekt tak přispívá k naplnění prioritního výzkumného cíle 2.2.1 Podprogramu 1 NPOV. Cílem projektu je možnost dosáhnout přesné ale zároveň flexibilní a efektivní výroby realizované pomocí soustružnických obráběcích center. Cíle bude dosaženo prostřednictvím: rychle aplikovatelných inovativních postupů měření přesnosti, kompenzací volumetrických teplotních deformací a aplikace softwarového modulu prediktivní diagnostiky pro kontrolu kompenzací teplotních deformací a prevenci zmetkovitosti.
Více informací

FR-TI4/592Těžký horizontální stroj HCW4000-CX

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ŠMT, a. s.
Anotace : Předmětem tříletého společného projektu ŠKODA MACHINE TOOL a.s. a VCSVTT, ČVUT v Praze je vývoj nového těžkého horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje HCW4000-CX. Stroj bude velikostně odpovídat standardnímu typu HCW3, bude se však vyznačovat několika modifikacemi. Těmi budou zejména nižší hmotnost dílů nosné struktury a výrazně zlepšené parametry jeho klíčových konstrukčních uzlů, zejména pinoly s výsuvným vrtacím vřetenem. Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi úspěšný stroj,který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů.
Více informací

Vyhledávání projektů