Použití umělé inteligence při návrhu a hodnocení vrtání

Plánování a příprava procesu obrábění jsou základem moderního obrábění ve světě průmyslové výroby, které zajišťuje přesnost a kvalitu.

Doposud se rozhodnutí, která vznikala při plánování, přijímala především na základě zkušeností kvalifikovaných odborníků. Nové systémy umělé inteligence mohou pomoci a podpořit plánování procesu, aby se zkrátil potřebný čas a co nejvíce se přiblížily optimálním výsledkům.

Projekt Learning about AI and digitalization for a more efficient computer-aided process planning in Machining 4.0 – CAPP_AI4.0 řešený v RCMT si klade za cíl zvýšit povědomí, dovednosti a aplikaci podpůrných systémů umělé inteligence, které mohou pomoci vyškoleným zaměstnancům v jejich činnostech plánování a přípravy obráběcích procesů. Výsledkem této činnosti budou kurzy a workshopy (a školicí materiály), které budou vzdělávat zaměstnance v používání těchto systémů, čímž se zvýší kapacita, produktivita a efektivita malých a středních podniků.

Benefity pro firmy:

  • Workshopy
  • Školicí materiály
  • Školení
  • Digitální vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0

MADE4.0, digitální a udržitelná továrna, poskytne širokou škálu znalostí, metod a digitálních technologií prostřednictvím značného počtu workshopů pořádaných v kontextu různých průmyslových a institucionálních realit.

Sledujte nás na Linkedin a získávejte aktuální informace o připravovaných akcích.

Projekt CAPP_AI4.0 je realizován v rámci EIT Manufacturing.