Projekt Národní centrum kompetence – Strojírenství dosáhl úspěšných výsledků

Projekt Národní centrum kompetence – Strojírenství dosáhl úspěšných výsledků

Projekt Národní centrum kompetence – STROJÍRENSTVÍ (NCKS) byl realizován od ledna 2019 do prosince 2022. V konsorciu bylo zapojeno celkem 26 účastníků, z toho 9 výzkumných organizací a 17 průmyslových partnerů.

Cílem konsorcia NCK Strojírenství bylo spojit nejlepší výzkumná pracoviště a infrastruktury strojírenského výzkumu s předními strojírenskými firmami v ČR a v rámci tohoto uskupení vytvořit společným výzkumem nové výsledky, které se stanou základem úspěšných komerčních produktů. NCK Strojírenství se zaměřilo na výzkum, vývoj a inovace nezbytné pro zvyšovaní konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství.

Témata projektu byla členěna do pěti hlavních oblastí:

  • Měřicí metody strojů a technologií
  • Mechatronika a řízení
  • Virtuální modely strojů a technologií
  • Stavba stojů
  • Nové materiály a jejich zpracování

V rámci projektu vzniklo celkem 135 závazných výsledků: sedm užitných vzorů, 57 funkčních vzorků, 10 prototypů, jedna certifikovaná metodika, dva softwary, 30 ověřených technologií a 28 ostatních výsledků, přičemž větší část ostatních výsledků byla rovněž realizačních a aplikačních.

Projekt byl řešen v souladu se strategií RIS3. Posilován byl význam témat zaměřených zejména na spolehlivost strojů, zvyšování energetické účinnosti, snižování zátěže životního prostředí, problematiku bezpečného provozu strojů nebo interakci stroje s obsluhou. Patrný byl postupný nárůst kapacit věnovaný novým materiálům a jejich aplikacím.

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.