Zvyšování znalostí a kompetencí odborným rozvojem zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců

Kvalitní a erudovaný zaměstnanec je základem úspěchu každé firmy. Celoživotní vzdělávání stávajících zaměstnanců a vyhledávání nových zaměstnanců včetně spolupráce se studenty je součástí rozvoje a růstu firmy.

zapisky obrazek
zapisky papir obrazek

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

Školení pro technology, konstruktéry, techniky, mistry a další zaměstnance zvyšují jejich kvalifikaci a prestiž a tím i konkurenceschopnost firmy. Školení jsou zaměřena na CAM programování a CNC řízení a také tvorbu modelů v CAD systému. Školení lze také připravit podle požadavků zákazníků.

Aktuální nabídku kurzů naleznete v kalendáři akcí RCMT a kalendáři kurzů, nebo kontaktujte doc. Ing. Petra Koláře, Ph.D.

Přehled školení realizovaných prostřednictvím platformy EIT Manufacturing je k dispozici na EIT Manufacturing Hub.

Získávání nových zaměstnanců

Zveřejnění nabídky volných pracovních míst v prostorách fakulty rozšiřuje možnosti získání absolventů technických oborů a šíření jména firmy mezi studenty.

technicky vykres obrazek
obsluha stroje obrazek

Spolupráce se studenty

Navázání spolupráce firmy se studenty již v průběhu studia je jednou z cest, jak získat v budoucnu kvalitního absolventa žádané specializace. Přidělený tutor vede studenta společně s firemním specialistou při řešení konkrétních úloh zadaných firmou.