Výzkum pro praxi – Horizontální vyvrtávací obráběcí centrum

Stroj jako výsledek úspěšné spolupráce firmy s výzkumnou organizací.

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. Představujeme výsledek spolupráce s firmou TOS Varnsdorf – horizontální vyvrtávací obráběcí centrum WHT 110.

Stroj WHT 110 měl tržní premiéru v roce 2017 a od té doby jej TOS Varnsdorf dodal a dodává řadě spokojených uživatelů. Pro oba partnery byla v projektu mimořádně přínosná úzká spolupráce v celém vývojovém řetězci – od definice produktu přes jeho vývoj až po další rozvoj funkcí a služeb. Dlouhodobá spolupráce dala vzniknout unikátnímu řešení SW nadstavby CNC systému i procesního digitálního dvojčete. V obou případech s sebou řešení neslo významný rozvoj znalostí v uvedených oblastech. V neposlední řade je důležité, že stroj je nositelem společného zájmu TOS Varnsdorf a RCMT pro další rozvoj výzkumu a zdokonalování užitných vlastností stroje.

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.