Výzkum pro praxi – Vývoj v oblasti hybrid manufacturing

Společné řešení projektu hybridní technologie podpořilo dlouhodobou spolupráci v oblasti vývoje strojů a technologií mezi Kovosvit MAS Machine Tools a RCMT.

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. Představujeme výsledky spolupráce s firmou Kovosvit MAS Machine Tools – vývoj v oblasti aditivních technologií.

V minulých letech byly ve spolupráci Kovosvit MAS a RCMT vyvinuty dvě generace hybridních strojů. Druhá generace je postavena na základě moderního multifunkčního pětiosého obráběcího stroje MCU 450-5X. Stroj WeldPrint MCU 450V-5X umožňuje pětiosé obrábění i navařování, přičemž změna technologie obrábění a navařování netrvá ani dvě sekundy.

Celý článek je k dispozici na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.

Více o aditivní a hybridní technologii