Drahokam mezi bruskami dobývá svět a výzkumníci z RCMT se podíleli na jeho vývoji. Bruska BUD100 je výsledkem spolupráce firem Slovácké strojírny, závod TOS Čelákovice, Siemens, VUT v Brně a RCMT. Multifunkční hrotový brousicí stroj BUD100 Multi získal Zlatou medaili na letošním MSV v Brně.

Spolupráce TOS Čelákovice s FS ČVUT v Praze, RCMT na vývoji brusky BUD100 navázala na řadu předchozích projektů. RCMT bylo přizváno k úzké spolupráci v několika oblastech. V první řadě se jednalo o komplexní modelování strukturálních a teplotně-mechanických vlastností nosné struktury pomocí MKP a pokročilé strukturální optimalizace. Pro kontrolu přesnosti broušení excentrických čepů a dynamiky interpolace os X a C byl vyvinut unikátní virtuální model, zahrnující interakci řízení a mechanické stavby stroje. RCMT sestavilo rovněž metodiku postupu vyrovnání loží a úzce se podílelo na výzkumu ladění pohonů a prototypových zkouškách. V neposlední řadě vznikl v RCMT také návrh designu krytování, jehož konstrukce se vyznačuje díky péči technického ředitele TOS Čelákovice Ing. L. Prokopce inovativním materiálovým řešením s využitím kompozitů, voštin a sendvičů. Spolupráce pokračuje projektem TA ČR TREND, v jehož rámci je jako jeden z hlavních úkolů vyvíjeno nové nadstavbové prostředí CNC systému s aplikacemi pro monitoring a diagnostiku stavu stroje.

Více je uvedeno v článku publikovaném v časopisu MM Průmyslové spektrum.