Obrábění proměňují digitální dvojčata

Nahrát do obráběcího stroje konstrukční model obrobku a stroj si již sám navrhne způsob, jakým bude dílec obrábět – to není nereálný požadavek. Takové řešení je možné díky vývoji digitálních dvojčat, tedy virtuálních dvojčat výrobků, strojů i celých výrobních procesů.

Komerčně dostupná řešení digitálních dvojčat v průmyslových aplikacích však ještě neumí reprezentovat veškeré fyzikální vlastnosti stroje a obrobku. Na řešení unikátní koncepce modelu digitálního dvojčete stroje a procesu, který by veškeré fyzikální vlastnosti zahrnoval, je zaměřen výzkum RCMT pod vedením Matěje Sulitky.

Virtuální dvojče má řadu výhod – odhalí chyby dřív, než k nim dojde na stroji při skutečném obrábění, pomáhá optimalizovat výrobní procesy, šetřit náklady, zrychlovat výrobu, věrohodně predikuje výsledky obrábění, ale také pomáhá firmám, aby jejich výroba korespondovala s udržitelností.

Článek na téma digitálních dvojčat byl publikován v Hospodářských novinách