Podpora efektivního provozu zákaznických výrobních systémů

Podpora efektivního provozu

Výrobní základna každé firmy produkuje součásti pro vlastní výrobky nebo pro následný prodej. Je také významným zdrojem nákladů. Pro minimalizaci nákladů na provoz a údržbu strojů ve Vaší výrobě nabízíme tyto služby:

mereni obrazek
diagnostika obrazek

Kontrola přesnosti strojů standardními i specifickými metodami

Pravidelná měření geometrické přesnosti strojů ve výrobní základně umožňují aktualizovat tabulky korekcí strojů nebo včas naplánovat servisní zásah na stroji. Měření lze provést např. podle standardů ČSN ISO 230, VDI 3441 aj., i specificky podle požadavků zákazníka.

Kontrola vibrací, standardní diagnostika i zakázková řešení

Vibrodiagnostika strojů a jejich uzlů (především vřeten) je dalším krokem ke zpřesnění plánu údržby a servisu strojů, což vede k minimalizaci nákladů spojených s neočekávanými odstávkami strojů. Kromě měření na místě lze vytvořit a implementovat i specifická zákaznická řešení.

vibrace diagnostika obrazek
mereni energie obrazek

Analýza spotřeby energie a návrhy úspor

Analýza energetických toků na výrobních strojích (energie elektrická, pneumatická, hydraulická, tepelná aj.) umožňuje následně navrhnout a realizovat konkrétní úsporná opatření a tak snížit náklady ve výrobní základně.

Modelování výrobních provozů

Virtuální modelování výrobní základny je silným nástrojem pro analýzu a plánování kapacity toku materiálu ve výrobě. Simulace variant umožňuje snížit finanční i technická rizika při restrukturalizaci výrobní základny nebo plánování investic do nových strojů.

model vyroby obrazek