RCMT, váš partner pro výzkum a vývoj

Průmysl

Spolupráce s průmyslem

Výzkumné aktivity RCMT se orientují na témata definovaná a rozvíjená ve spolupráci s průmyslem. Hlavním posláním projektů spolupráce je zvýšit technickou excelentnost, konkurenceschopnost a produkci nejvýznamnějších výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie jakož i celého oboru v ČR.

Stroje s vyšší přidanou hodnotou pro zákazníka

Vyšší produktivita a nižší náklady při obrábění

Podpora efektivního provozu zákaznických výrobních systémů

Zvyšování znalostí a kompetencí odborným rozvojem zaměstnanců

Podpora výrobcům a uživatelům výrobních strojů

Podpora je poskytována v každé fázi vývoje, výroby a používání výrobního stroje a výrobní technologie od vývoje, simulace, konstrukce a výrobní dokumentace před montáž, oživení a naladění stroje, návrh a optimalizaci výrobní technologie až po diagnostiku a měření problémového chování stroje a procesu.

Kompetenční centrum, které nabízí firmám podporu v každé fázi vývoje, výroby a používání výrobního stroje a výrobní technologie:

  • Vývoj, simulace, konstrukce, výrobní dokumentace
  • Montáž, oživení, naladění stroje
  • Návrh a optimalizace výrobní technologie
  • Diagnostika a měření problémového chování stroje a procesu

Služby se zaměřují na:

  • Stroje s vyšší přidanou hodnotou pro zákazníka
  • Vyšší produktivitu a nižší náklady při obrábění
  • Podporu efektivního provozu zákaznických výrobních systémů

Kontakt pro projekty spolupráce

Ing. Matěj Sulitka, Ph.D.

Telefon:
+420 605 205 927
+420 221 990 944