Stroje s vyšší přidanou hodnotou pro zákazníka

Podpora firem v oblasti výrobních strojů a technologií

Každý zákazník hledá pro svou výrobu vhodné řešení, které vykazuje nejlepší poměr hlavních parametrů (především přesnosti a výkonnosti) a investované ceny. Za každým takovým řešením vždy stojí do posledního detailu správně navržený stroj a s ním dobře fungující výrobní technologie. Aby se podařilo dosáhnout perfektního výsledku v krátkém čase, nabízí RCMT výrobcům strojů svou podporu v těchto hlavních tématech:

ozubene kolo obrazek
model teplotni pole obrazek

Podpora návrhu

Nabízíme kompletní realizaci konstrukčních návrhů – od prvního návrhu konceptu až po vytvoření kompletní výkresové dokumentace. Vlastnosti navrženého stroje lze ověřit a zlepšit využitím výpočtových simulací a optimalizací strukturálních a teplotních vlastností. Pro podtržení dobrých parametrů stroje nabízíme vytvoření návrhu průmyslového designu.

Měření a kontrola strojů

Ověření chování stroje lze provést akreditovaným měřením geometrické přesnosti, strukturálních a tepelných vlastností, měřením hlučnosti a vibrací celých strojů i jejich částí. Výkonové zkoušky strojů umožňují identifikovat slabá místa konstrukce ve vazbě na výrobní technologii.

podpora vyroby obrazek
ridici system obrazek

Podpora oživení a naladění stroje

Sestavený stroj funguje podle požadavků, pouze pokud je správně sladěna mechanická a elektrická část stroje. Vhodným nastavením parametrů pohonů a řídicího systému lze zvýšit produktivitu výroby dílců v požadované přesnosti.

Podpora přípravy zákaznické technologie

Využití našeho rozsáhlého know-how v oblasti technologie obrábění umožňuje podpořit přípravu zákaznické technologie. Ve specifických případech lze navrhnout a ověřit technologii pomocí virtuálního modelu stroje a tak realizovat vývoj technologie v kratším čase.

virtualni model obrazek

Vývoj stroje od prvního návrhu po realizaci prototypu

Oddělení vývoje strojů se specializuje na pokročilé modelování, konstrukční řešení strojů, přesnost a energetickou efektivitu strojů.

Pokročilé modelování a přesnost strojů zahrnuje především výpočetní a simulační podporu v oblasti vývoje, výzkumu a analýz vlastností strojů a komponent a chování strojů v obráběcím procesu. Aktivity se zaměřují jak na spolupráci s výrobci strojů v rámci řady projektů, tak na výzkum a vývoj moderních výpočetních metod a postupů, bez jejichž aplikací si dnes již vývoj pokročilých strojů nelze představit.

Tematicky se činnost a zaměření dělí do několika oblastí:

  • Strukturální výpočty
  • Strukturální optimalizace a pokročilé matematické metody
  • Modelování nekonvenčních materiálů
  • Virtuální modelování obráběcího procesu
  • Teplotně mechanické modely strojů